Livsfarlig bakterie fundet i vandet på plejehjem

Generelle nyheder

25/1/23 | 15:04

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Jens Asbjørn Bøgen

Man fandt ud af det, efter en beboer blev indlagt med vejrtrækningsbesvær.

Onsdag den 7. januar 2023 blev en beboer på Plejecenter Solvognen indlagt på Holbæk Sygehus med vejrtrækningsbesvær.

Sygehuset påviste at der var tale om Legionærsyge, der er fremkaldt af eksponering for Legionella-bakterien.

Beboeren kom hjem til Solvognen den 10. januar 2023 og har det efter omstændighederne godt. Det skriver Odsherred Kommune i en pressemeddelelse.

Legionellabakterien trives bedst i lunkent og stillestående vand, og ifølge Statens Serum Institut vurderes brusebade at være den hyppigste smittekilde.

Sygdommen er i de fleste tilfælde meget alvorlig, og langt de fleste patienter, der diagnosticeres, bliver indlagt på sygehus.

Dødeligheden ligger på 10-15 procent. Blandt de tilfælde, hvor smitten er sket under udlandsrejse, er dødeligheden dog under 5%, mens den kan være op over 30 procent for personer, der smittes under hospitalsindlæggelse.

Resten af pressemeddelelsen fra Odsherred Kommune lyder:

Beboeren havde ikke været i Nykøbing Sj svømmehal (som for nylig blev lukket efter fund af samme bakterie, red.), og det var ikke muligt at fastslå, hvor beboeren skulle være blevet eksponeret for Legionella.

Derfor blev der umiddelbart efter nyheden om den positive Legionærsygetest taget prøver fra det varme vand på Plejecenter Solvognen for at undersøge om eksponeringen kunne skyldes forhøjede niveauer af Legionella i plejecentrets varmvandsanlæg.

Efter råd fra Styrelsen for Patientsikkerhed foretog Odsherred Kommune den 18. januar 2022 som en forebyggende foranstaltning en gennemskylning af varmvandsanlægget med 70 grader varmt klorholdigt vand.

En gennemskylning af varmvandsanlægget er det tiltag, som man normalt gennemfører ved fund af forhøjede niveauer af Legionella. Endelig skylles alle bruserhoveder grundigt igennem før brug.

Desuden observerer myndighederne tæt om andre beboere på Solvognen udvikler symptomer på Legionærsyge. Der har indtil videre ikke været tegn på andre tilfælde af Legionærsyge blandt beboerne.

Odsherred Kommune modtog prøveresultatet fra Plejecenter Solvognen tirsdag den 24. januar 2023. De viste, at der havde været forhøjede værdier af Legionella før gennemskylningen af varmvandsanlægget.

Kommunen fortsætter med at observere om andre beboere udvikler symptomer på Legionærsyge og forbliver generelt opmærksomme på at forebygge stillestående vand og opformering af biovækst i vandinstallationerne.