Kommer 318.000 danskere til gode: De stigende energipriser fører til ændringer

Generelle nyheder

11/09/2022

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Redaktionen

Allerede fra oktober vil en gruppe i Danmark blive kompenseret for de stigende energipriser.

Nu er der hjælp på vej til flere på SU.

Som en del af den kompensationspakke, regeringen indgik med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti i juni 2022, blev der afsat 34 mio. kr. til SU-modtagere. Aftalen er netop stemt igennem ved lov i Folketinget.

Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at der fra midten af oktober vil være en skattefri check på 2.000 kr. på vej til SU-modtagere, der enten får SU-handicaptillæg eller tillæg som enlige forsørgere.

Det bliver også muligt for SU-modtagere at tjene op til 4.000 kroner mere om måneden ved siden af deres fulde SU. Det sker med tilbagevirkende kraft allerede fra 1. januar 2022 frem for 2023.

Det svarer til, at studerende på de videregående uddannelser kan tjene op til 17.876 kroner om måneden, uden at blive modregnet i SU.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen siger

"De stigende energipriser rammer alle, og nogle grupper har særligt svært ved at få pengene til at række. De studerende får allerede fra i år mulighed for at tjene mere ved siden af deres SU. Og dem, der enten får handicaptillæg eller er enlige forsørgere, vil modtage et engangsbeløb. Det løser jo ikke udfordringerne, men er en del af at hjælpe især grupper med de mindste indtægter. Ved årsskiftet øges SU’en for alle i kraft af den reguleringsmekanisme, der findes, og som altså kompenserer for de stigende priser."

Fakta

  • I aftalen Kompensation af borgere for stigende energipriser, juni 2022 blev der afsat i alt 34 mio. kr. til SU-modtagere. SU-forligskredsen tilsluttede sig efterfølgende initiativerne.

  • Heraf 23 mio. kr. i skattefrit engangsbeløb til SU-modtagere, der enten får SU-handicaptillæg eller tillæg som enlige forsørgere. Og 11 mio. kr. til fremrykning af det forhøjede SU-fribeløb, så det gælder fra 1. januar 2022.

Fribeløb

  • Det laveste fribeløb forhøjes med 4.000 kr. (2022-niveau) pr. måned fra hele 2022.

  • På en ungdomsuddannelse stiger fribeløbet fra 9.178 kroner til 13.178 kroner (2022-niveau) pr. måned, i måneder med SU. På en videregående uddannelse stiger fribeløbet fra 13.876 kroner til 17.876 kroner (2022-niveau) pr. måned i måneder med SU.

Engangsbeløb til modtagere af SU-handicaptillæg og enlige forsørgere

  • Der udbetales i midten af oktober et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kroner i 2022 til SU-modtagere, der for marts 2022 har modtaget enten handicaptillæg eller forsørgertillæg som enlig forsørger.

  • Det er ATP, der administrerer og udbetaler engangsbeløbet.