I morgen bliver særlig dag afholdt for første gang nogensinde

Generelle nyheder

26/09/2023

Foto: Jens Cederskjold, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons
Foto: Jens Cederskjold, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

Skrevet af J. Bøgen

Planen er, at dagen skal markeres hvert år fremadrettet.

Onsdag den 27. september 2023 er det Danmarks første Uniform på jobbet-dag. Her er hele landet inviteret til at hylde de mange danskere, der ved siden af deres civile job trækker i uniform, når Danmark har brug for det.

På dagen får reservister og frivillige i Hjemmeværnet og beredskabet muligheden for at tage deres uniformer på, når de møder ind på deres civile job eller uddannelse. Dagen skal synliggøre og anerkende de mange frivillige og reservister, der yder en vigtig indsats for samfundet.

”Uniform på jobbet-dag er en anledning til at synliggøre og anerkende den uvurderlige indsats, som Forsvarets reservister og frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten yder i ekstraordinære situationer – som pandemier, ekstremt vejr og akutte udfordringer,” siger forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse.

På dagen er reservister og frivillige opfordret til at bære deres uniformer på arbejde eller studie, forudsat at deres arbejdsgiver eller studiested har givet samtykke til det.

En lang række virksomheder og erhvervsorganisationer støtter Uniform på jobbet-dag, bl.a. DSB, Danske Bank, Deloitte, Salling Group, Dansk Industri og Dansk Erhverv.

Første gang

På selve dagen vil forsvarsministeren, værnschefer og andre ledere fra Forsvaret og beredskabet besøge virksomheder landet over, der har reservister fra Forsvaret og frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten ansat.

Det er i år første gang Uniform på jobbet-dag afholdes.

Dagen er indstiftet af forsvarsminister Troels Lund Poulsen for at hylde Forsvarets reservister og frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten, der kombinerer deres civile job med at trække i uniform for at støtte Danmark i tider med krise og udfordringer.

Dagen er en anerkendelse af deres uvurderlige bidrag til vores nation og en opfordring til at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og Forsvaret.

I år er dagen fastlagt til onsdag den 27. september og vil fremover blive gennemført den sidste onsdag i september.