I dag overlever næsten 300.000 kræft i Danmark – mange med alvorlige følger

Generelle nyheder

15/03/2022

Skrevet af Redaktionen

Når man får en kræftdiagnose, tænker mange, at livet er slut. I dag overlever rigtig mange patienter et kræftforløb, men følgerne kan sommetider være svære at leve med.

Tusinder, der overlever en kræft, lever med alvorlige følger.
I dag overlever næsten 300.000 kræft i Danmark. Der er sket en masse forbedringer gennem de seneste årtier indenfor en lang række områder af kræftbehandlingen i Danmark.

Resultatet betyder, at andelen af mennesker med kræft, som overlever en kræftsygdom, er steget. Langt de fleste fortæller, at de føler, de har et godt helbred og en god/meget god livskvalitet, men for andre er det helt anderledes.

Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen
I "Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne” udarbejdet for Sundhedsstyrelsen, skønnes det, at mindst 50 % af de overlever kræft oplever en eller anden senfølge efter en kræftsygdom. De mest generelle problemer er depression, smerter og træthed (fatigue), sammen med mange andre senfølger.

”Der er helt klart et stort behov for at få et overblik over, hvor omfattende problemstillingen med senfølger er. Vi er på den ene side i den positive situation, at flere overlever en lang række former for kræft. På den anden side betyder det, at flere mennesker lever længere med en kræftsygdom, eller bliver helbredt og skal leve med følgerne af deres kræftsygdom eller behandlingen af den. Vi mangler simpelthen viden om, hvor stort problemet med senfølger er. Videnopsamlingen giver os og andre i sundhedsvæsenet et godt grundlag for at gå videre med arbejdet med at imødekomme patienternes behov og tilrettelægge det bedst mulige rehabiliteringsforløb for dem,” siger enhedschef Janet Marie Samuel.
Kilde: SST