Hyppigste sygdomme og dødsårsager i Danmark

Generelle nyheder

09/9/15 | 01:00

Skrevet af Redaktionen

Sundhedsstyrrelsen er kommet med en ny rapport som beskriver en dansk undersøgelse, der sammenligner belastningen på tværs af en række sygdomme.

Største problem er hjerte-karsygdomme, kræft og danskerne mentale sundhedstilstand,

Undersøgelsen viser bl.a., at det er hjertekar-sygdom og kræft, der er de hyppigste dødsårsager.
Den viser, at angst er den hyppigste årsag til førtidspension og at psykiske lidelser som depression, angst, skizofreni og misbrug alle er blandt de seks sygdomme, der oftest sender danskerne ud af arbejdsmarkedet.

Angst sender 2.000 personer om året ud af arbejdsmarkedet.

Det vil f.eks. sige, at ca. 2.000 personer om året tilkendes førtidspension på baggrund af en angstdiagnose.
Derudover er angst den næsthyppigste årsag til, at danskerne henvender sig på de psykiatriske skadestuer og den tredje hyppigste diagnose, der stilles, når danskerne går til lægen.

Der er problemer med danskernes mentale sundhed.

Angst nemlig den sygdom, der koster Danmark mest i produktionstab, og desuden belaster sygdommen både livskvaliteten og samfundsøkonomien.

1 million danskere har ondt i ryggen

Smerter i muskler og skelet og migræne de mest udbredte fysiske sygdomme.
Lænderygsmerter er registeret hos knap en million danskere, og næsten lige så mange har slidgigt, migræne eller nakkesmerter.
De mange smerter sender danskerne til lægen. Lænderygsmerter, slidgigt og nakkesmerter topper listen over årsagerne til, at folk kontakter deres praktiserende læge.

Nakkesmerter og smerter i lænderyg er nogle af de lidelser, som belaster flest danskere i dagligdagen. Lænderygsmerter er den hyppigste årsag til, at danskerne må sygemelde sig fra jobbet, og den fjerde dyreste sygdom, når det kommer til behandling og pleje

Se hele rapporten her
Kilde SST