Hvad er forskellen på en “almindelig” bedemand og en “certificeret” bedemand?

Generelle nyheder

03/1/22 | 15:21

Skrevet af Redaktionen

Det kan siges kort: Certificering er en en form for blåstempling med en standard, som garanterer forbrugeren en faglig korrekt vejledning af en bedemand, som løbende er under kvalitetskontrol.

Certificeringen sikrer også, at der er fuldstændig gennemsigtighed i forbindelse med pris og ydelse, og at bedemanden følger den gældende lovgivning på området.
For at sikre, at bedemanden overholder standardens bestemmelser, afholder en anerkendt akkrediteret kontrollør en årlig godkendelse, hvor alt bliver gennemgået og afvigelser fra systemet bliver rettet.
Du kan genkende en certificeret bedemand ved at kontrollere, at han har et certifikat udstedt at Dansk Standar/DNV

Der findes kun en certificering for drift af bedemandsforretninger i Danmark.

Det er en DS EN15017, og den er indført i 2007 bl.a. med deltagelse Dansk Standard, Folkekirken, Forbrugerrådet og Forbrugerstyrelsen og repræsentanter fra bedemandsbranchen.
Begravelses Service blev godkendt efterstandarden i 2007 og  var i flere år den eneste, der var godkendt, men de senere år har brancheforeningen Danske Bedemænd anbefalet sine medlemmer at blive certificeret.

Det har medført at der i dag er mere en 150 certificerede bedemænd i Danmark.

Også Forbrugerrådet Tænk anbefaler, at bedemanden er certificeret.
Forbrugerrådet  advarer mod de bedemænd der anvender falske certificeringer i markedsføringen. forbrugerrådet kalder dem køkkenbordscertificeringer og oplyser at de findes i flere udgaver.
Da de falske "certificeringer" ofte oplyser, at de er "priscdertificeret" og oplyser om billige priser, hænger det ikke sammen med fokus på en høj kvalitet, så på den måde vil mange af dem afsløre sig selv.

Du kan finde listen over alle certificerede bedemænd i Danmark her: https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/begravelse-faa-hjaelp-til-planlaegningen/bedemaend-0