Højesteret slår fast: Nej, det er ikke forbudt at bruge andet end Dannebrog

Generelle nyheder

23/06/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

En 5 år gammel sag har endelig nået sin afslutning efter at have været igennem hele det danske retssystem.

Højesteret slår fast: Man må gerne bruge andet end Dannebrog

LOVGIVNING

23/06/2023 07:39

Jens Asbjørn Bøgen

En opsigtsvækkende sag har endelig nået sin afslutning efter fem år.

Siden 1915 har der været en regel i Danmark om, at man ikke må flage med fremmede nationers flag.

Helt præcist er det en bekendtgørelse, der altså er over 100 år gammel, der slår det fast, og det betød, at en mekaniker fra Kolding endte med den helt store tur igennem retssystemet.

I 2018 flagede han nemlig med det amerikanske flag, Stars and Stripes, i anledning af, at han havde amerikansk familie på besøg, men det blev han altså sigtet for.

Og nu kommer vi så til hele retsføljetonen: For i byretten blev mekanikeren frikent, i landsretten blev han dømt, dog uden at blive straffet - og nu har Højesteret så frikendt ham.

Men hvad betyder det her så for de danske flagstænger?

Er det overhovedet forbudt?

Jørgen Albæk Jensen, professor emeritus ved Juridisk Fakultet på Aarhus Universitet, har fulgt sagen tæt forklarer til DR, at hele sagen reelt har drejet sig om to spørgsmål.

For det første om man myndighederne overhovedet kunne gå ind og forbyde folk at flage med andre nationers flag.

Dernæst, hvis svaret til det første spørgsmål er ja, om man så kunne straffe dem for at gøre det.

Hovedreglen i Danmark har været, at man måtte flage med Dannebrog, og at man skulle have konkret tilladelse til at flage med andre nationers flag. Sådan en tilladelse blev for eksempel givet sidste år, da Rusland invaderede Ukraine, for der blev udstedt en national tilladelse i en bestemt periode, så man kunne flage med det ukrainske flag.

Højesteret har altså afgjort, at man ikke kan forbyde folk at flage med andre landes flag, men Højesteret valgte faktisk også at uddybe sin afgørelse med et hypotetisk scenarium.

For selv hvis et sådant forbud mod at flage med andre landes flag havde været gældende, ville man ikke kunne straffe borgere for at bryde det forbud. Det skuldes, at den strafbestemmelse, der står i straffeloven omkring hele det her spørgsmål, knytter sig til neutralitetsforanstaltninger helt tilbage fra Første Verdenskrig.

Og som Jørgen Albæk Jensen formulerer det overfor DR:

"Det er svært at argumentere for, at man bringer Danmarks neutralitet i fare ved at hejse det amerikanske flag."

Det betyder det for dig

Højesterets dom bliver modtaget med glæde af flere grupper, der er bosiddende i Danmark.

For eksempel har det tyske mindretal været nødt til at søge tilladelse (som kan tage op til tre uger at få), hver gang man ønskede at flage med det tyske flag i Sønderjylland.

Det er ganske meget administrativt arbejde, der der bliver sløjfet, da man typisk flager med det tyske flag mellem 10 og 16 gange i løbet af året, når der kommet politiske repræsentanter fra Tyskland på besøg.

Og det har hele tiden været tilladt at hejse flag, som ikke krænker Dannebrog eller Danmarks suverænitet - for eksempel sørøverflag, regnbueflag eller flag, der reklamerer for dit firma.

Søren Espersen, der er kulturordfører for Danmarksdemokraterne, er imidlertid chokeret over Højesterets dom, og han vil nu drøfte et muligt lovforslag, som gør det forbudt ved lov at flage med andre landes flag, med sin politiske kolleger.