Godt nyt til tusindvis af danskere: Så meget falder elprisen fra 1. april

Generelle nyheder

25/3/23 | 10:54

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Der forventes yderligere fald pr. 1. maj.

TREFOR El-net Øst har efter planen valgt at nedsætte spidsprisen for forbrug af elnettet mellem 17.00 og 21.00 fra den 1. april

Det skriver Nyheder24

Fra 1. april skifter spidsprisen fra 2,90 kroner pr kWh. I stedet vil du nu skulle betale sommertaksten som kun er på 1,36 kroner pr. kWh.

Det er dog ikke den eneste gode nyhed for samtidig falder højlastprisen nemlig. Den falder fra 0,97 kroner pr. kWh til 0,48 kroner pr. kWh.

Lavlastprisen er dog fortsat uændret på 0,32 kroner pr. kWh.

Falder yderligere 30%

Elforbrugere på Bornholm kan dog se frem til yderligere fald i priserne senere på måneden.

Tariffen på Bornholm blev som følge af varslingsregler fastlagt i august 2022, hvor elprisen var høj, og dermed forventede TREFOR El-net Øst store omkostninger til indkøb af el til dækning af nettab på øen.

Det betød at bornholmerne d. 1. januar havde en gæld til netselskabet på cirka 30 millioner, som skulle betales i 2023.

TREFOR El-net Øst har siden fulgt prisudviklingen tæt fordi de ønskede at sænke tariffen så snart det var forsvarligt.

Det er det fra 1. maj hvor de sænker spidsprisen med yderligere 30%

Stiger igen til oktober

"Prisen på el, som vi bruger til dækning af nettab, er faldet igen, og med de relativt lave priser, vi også forventer hen over sommeren, vil omkostningerne til nettabet blive lavere, end vi forudså. Derfor har vi afviklet gælden hurtigere end forventet. Som følge heraf sætter vi som tidligere lovet tariffen yderligere ned, så spidsprisen fra den 1. maj kommer ned på 0,9 kr./kWh," siger bestyrelsesformand i TREFOR El-net Øst, Charles Nielsen.

Høj- og lavlastprisen falder tilsvarende med 30%.

Tarifmodel 3.0 er blevet godkendt af forsyningstilsynet. Det er det blevet ud fra principperne om at tarifferne skal være rimelige, gennemsigtige og omkostningsægte.

TREFOR El-net Øst følger fortsat modellens struktur med sommer- og vintertarif, og derfor vil private elkunder skulle forvente en tarifstigning til oktober. På det tidspunkt forventer selskabet, at spidsprisen bliver omkring 2,0 kroner pr. kWh.

"Vi følger fortsat prisudviklingen i elmarkedet tæt med henblik på hele tiden at have den tarif, der er nødvendig for at kunne drive, vedligeholde og udvikle elnettet på Bornholm i overensstemmelse med de gældende regler," siger Charles Nielsen.