Forskere: Sosu-fag skal skifte navn for at tiltrække flere

Generelle nyheder

01/9/22 | 11:19

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Forskere mener at social- og sundhedsfagene skal skifte navn for at få et bedre omdømme og løse manglen på arbejdskraft.

En ny analyse fra Vive, der er Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, viser, at Sosu-fagenes manglende arbejdskraft blandt andet skyldes et dårligt omdømme. 

Det skriver Tv2Østjylland

Det er svært at skaffe god arbejdskraft til jobs som sosu-assistent og -hjælper. Forskerne bag analysen mener, at en af grundene til det, er at den brede befolkning tænker på fagene som lavstatus. Derfor peger de nu på en lang række ting man burde forsøge at ændre på for at afhjælpe problemet. 

Vil skabe faglig identitet

En af de ting som analysen peger på ar navnet på social- og sundhedsfagene. De mener at faggruppen ikke skal være så anonym som den bliver under betegnelsen sosu. 

I stedet burde titlerne afspejler de opgaver der er. På den måde bliver det nemmere at forstå fagene og holde dem adskilt. 

Man ønsker blandt andet at give fagene mere retfærdighed og anderkendelse ved at udvikle en faglig identitet. 

I analysen er der ingen direkte forslag til hvad de nye titler skulle være. Men der står at titlerne skal være med til at aftabuisere opgaverne og synliggøre, at denne type opgaver også kræver sundhedsfaglig viden og kompetencer. 

Fortæl den gode historie

Et andet forslag i analysen er at gøre elever i folkeskolen opmærksomme på fagene. På den måde er de bedre informerede før de skal træffe valget om en uddannelse. Man kunne inkludere det i temauger, valgfag eller andre arrangementer. 

Det er vigtigt også at fortælle de gode historier der er i faget. 

Analysen opfordre også til et bedre samarbejde mellem jobcentrene omkring i landet og social- og sundhedsskolerne.

Forbedre vilkårene

Analysen peger også på at arbejdsvilkårene skal forbedres. Arbejdstid og arbejdstempo er nogle af de ting der skal kigges på. De nuværende vilkår er i følge analysen med til at skabe det dårlige omdømme og skabe problemer i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. 

I 2021 var 45% af forsøg på at besætte ledige sosu-hjælperjobs forgæves, som alternativ blev der i nogen tilfælde ansat personer uden de ønskede kvalifikationer. På jobs for sosu-assistenter var det 38%