Forskere advarer: fem myggebårne sygdomme er på vej til Danmark

Generelle nyheder

29/06/2022

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Fem sygdomme, der smitter gennem myg er på vej til Danmark

Seniorforsker René Bødker fra Københavns Universitet står bag et nyt forskningsstudie, der viser at hele fem myggebårne sygdomme er på vej til Danmark.

Det skriver tv2lorry

Vestnilfeber i løbet af det næste år

Danmark er en af de meget få lande i verden, hvor man ikke kan blive syg af at blive stukket af myg. Det kan dog ændre sig inden for den nærmeste fremtid. Sygdomsbærende myg er tættere på Danmark end man lige skulle tro, og de kan føre en potentiel epidemi med sig. 

Lige nu er den sygdom, der er tættest på Danmark vestnilfeber. Den befinder sig allerede i Nordtyskland og René Bødker forventer at den vil komme til Danmark i løbet af det næste år. 

Alt fra influenza til hjernebetændelse 

I forskningen har de forsøgt at kortlægge de sygdomme, der potentielt kan føre til epidemier. Her har man identificeret fem myggebårne sygdomme. De har alle samme det til fælles, at de får bedre og bedre levevilkår på grund af det varmere klima og hyppigere skybrud.  

Hvis man bliver smittet af en af disse fem sygdomme kan man opleve alt fra influenzasymptomer til alvorlig hjernebetændelse, der kan slå dig ihjel. Det er dog kun i meget sjældne tilfælde at vestnilfeberen kan føre til alvorlig infektion.

Danmark skal have en plan

René Bødker mener ikke man som menig dansker, skal gå rundt og bekymre sig. Han påpeger dog, at det er vigtigt, at Danmark som land har en plan klar, hvis en af sygdommene starter en epidemi. 

"Hvis vi bliver ramt, skal vi vide helt præcist, hvad vi skal gøre. Lige nu er vi et af de meget få europæiske lande, som ikke har kontrol med myg. I Sverige og Tyskland har man store firmaer, som bekæmper myg, og i Frankrig har man specielle fly til at sprøjte mod myg." fortæller René.

En mere fra Sverige

Udover vestnilfeberen er sygdommen tularæmi - der også er kendt som harepest - tæt på Danmarks grænser. Lige nu findes sygdommen i Sverige, hvor den er begyndt at brede sig sydpå. Før har man forbundet harepest med jægere, der har været i direkte kontakt med harer, men nu overføres bakterien gennem myg. Harepest er også en af de mildere sygdomme, der skal behandles med antibiotika. 

De tre andre sygdomme som ifølge studiet potentielt kan lede til en epidemi i Danmark er Rift Valley Fever, japansk hjernehindebetændelse og Hesteencephalitis.