Forsker: Den danske abortlov bryder med menneskerettighederne

Generelle nyheder

05/6/22 | 08:55

Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

De fleste danskere tænker vores abortlov som fri, men nu viser forskning noget andet

Den danske abortlov er forældet og i konflikt med menneskerettighederne. 

Det skriver videnskab.dk

De fleste danskere ville nok mene, at vores abortlov er liberal og anse det som om vi har fri abort i Danmark. 

Det er dog ikke tilfældet skriver Annika Frida Petersen Ph.d., cand.jur., Postdoc ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, der har forsket i emnet. 

Ikke "fri" abort 

Hun peger på at aborten ikke er fri - det er den kun ind til uge 12. Derefter skal en eventuel abort nemlig godkendes ved det regionale abortsamråd. 

Det er her Anne Frida Petersen sammen med sin kollega professor mso Janne Rothmar Herrmann, har fundet nogle problemer. 

det betyder nemlig at vi ikke var fri adgang til abort efter voldtægt eller incest. Her skal man stadig ansøge gennem de regionale abortsamråd, hvis man er over 12 uger henne. Er man længere end 22 uger henne er det for sent. Det mener hun er problematisk i forhold til menneskerettighederne 

"Adgangen til abort i Danmark er altså mere konservativ, skrøbelig og i potentiel konflikt med menneskeretten, end de fleste måske er klar over," skriver hun i sin artikel.

Ingen menneskerettigheder

Igennem forskning, hvor Janne Rothmar Herrmann og Anne Frida Petersen har søgt og fået indsigt i over 663 afgørelse fra de regionale abortsamråd, har de ikke fundet en eneste, der henviser til menneskerettigheder. 

"Ikke én eneste af de 663 afgørelser, vi som forskere har haft adgang til, henviser til menneskerettighederne. Det gælder rettigheder som retten til livet, til sundhed, til personlig integritet og værdighed, og til ikke at blive udsat for tortur." skriver Anne Frida Petersen. 

Hun peger på, at reglerne ikke er blevet opdateret siden abortloven blev vedtaget i 1973 og derfor passer den ikke på et tidssvarende samfundshensyn. 

Danske abortregler er forældede 

I Danmark er abortmodellen bygget op omkring længden på graviditeten. 

Grænserne er officielt baseret på et hensyn til kvindens helbred og den risiko, der er forbundet med indgrebet. 

Det betyder at ind til udløb af uge 12 har vi reelt fri abort. Fra uge 12 til 22 er det muligt at få foretaget en senarbejdet der er godkendt af samrådene. Ønsker man en abort efter uge 22 kan det kun lade sig gøre, hvis fosteret ikke er levedygtigt eller hvis kvindens liv eller helbred er i fare. 

I dag er der ingen medicinsk evidens for, at en abort bliver et mere risikabelt indgreb senere i graviditeten – tværtimod.

I WHOs seneste guidelines gennemgår de risikoerne og konkluderer klart: Abort er et helbredsmæssigt forsvarligt indgreb, uanset hvornår i graviditeten det foretages,