Færre har brug for hjemmehjælp - eller?

Generelle nyheder

26/11/2020

Skrevet af Redaktionen

Antallet af hjemmehjælpsmodtagere er faldet op til 32 % - mens antallet af genindlæggelser er samtidig steget helt op til 20 %. Man kan med rette stille sig selv spørgsmålet om, det er behovet, der er faldet eller kommunerne, der har ændret syn, på hvor meget hjemmehjælp, der er behov for?

Antallet af hjemmehjælpsmodtagere er faldet op til 32 %.

Det betyder, at næsten en 1/3 færre borgere i Danmark får bevilget hjemmehjælp i dag.

Tallene fra Danmarks statistik viser tydeligt, at der er sket en ændring. Antallet modtager af visiteret hjemmehjælp i aldersgruppen 70 - 89 år er faldet op til 32 %. Det er kun gruppen af modtagere over 90 år er steget med 14 %.

Genindlæggelser er samtidig steget helt op til 20 %

Samtidig viser andre tal fra Danmarks Statistik, at antallet af genindlæggelser er steget med helt op til 20 %!
De forløb og genindlæggelser, hvor antallet er steget mest, er:
- Ernæringsrelaterede lidelser er steget med over 20 %
- Lungebetændelse er steget med 15 %

Andre lidelser, hvor antallet af genindlæggelser er steget med ca. 10 %:
- KOL
- Forstoppelse
- Blærebetændelse
- Tarminfektioner

Hvilke krav stiller de ændrede behov?

De lidelser hvor der er flest genindlæggelser er pleje relaterede lidelser og derfor er et af de stigende problemer, de krav der stilles til de pårørende.
I dag kan det være utrolig tidskrævende at hjælpe sine ældste, måske fordi kommunen slet ikke er gearet til de nye krav der stilles, når pårørende skal passe deres arbejde samtidig med, at de skal sørge for deres ældste.
Prisen bliver måske mange flere genindlæggelser og øget sygefravær blandt de pårørende.

Hvordan takler kommunerne samarbejdet med de pårørende?

- Åbningstiderne i kommunen ligger typisk mellem 7-15
- Kontakt tidspunkterne for at møde med personalet typisk mellem 10-14
- Åbningstider i sygeplejeklinikkerne er typisk mellem 9-14

- Alle tidspunkterne ligger indenfor den normale arbejdstid og betyder, at pårørende ofte skal tage fri for arbejde for at deltage.
- Samtidig lægges alle møder under hensynstagen til plejepersonalets ressourcer og arbejdstid i dagtimerne, da personaledækningen i aften og nattetimerne ikke inkluderer pårørende og/eller kontaktmøder.

Årsagen?

Der kan selvfølgelig være flere årsager. Kommunernes har igangsat tiltag med rehabilitering af folk med behov for praktisk hjælp, og indstillingen til hvornår man har brug for hjemmehjælp har ændret sig så mange gerne vil gøre så meget så muligt selv.
desuden har mange selv investeret i teknologi, som afhjælper nogen af de mest belastende, praktiske gøremål, så som støvsugning og græsslåning.