Europas ulve trives: Antallet næsten fordoblet i Danmark

Generelle nyheder

18/10/22 | 06:39

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Antallet af ulve er steget med 30% på 5 år

Ulven indvandrede i Danmark i 2012 og er kommet for at blive

Det skriver Nordjyske

Fredning giver ulvene nyt liv

Den generelle europæiske bestand af ulve er i fremgang. Det viser tal fra naturorganisationen International Union for Conservation of Nature.

Helt konkret var der sidste år omkring 19.000 ulve fordelt ud på 27 EU-lande.

Det taler betyder at der siden 2016 har været en fremgang på 31%.

"På mange måder er den europæiske ulvebestand det, der hedder en bevaringsmæssig succeshistorie. Ulven har haft en gunstig bestandsudvikling over de sidste 20-30 år. Det skyldes indførelsen af fredningsbestemmelser tilbage i 90’erne," fortæller Peter Sunde fra Aarhus Universitet.

Han peger på at en reduktion i dødelighed er grunden til fremgangen. Han mener det er den forfølgelse som ulve tidligere har været udsat for fra mennesker, der har lagt pres på bestanden.

Fordobling i Danmark

Også i Danmark ser vi fremgang.

Her har et ulvepar ved Skjern og et ved Klelund Plantage fået henholdsvis otte og seks hvalpe i sommers.

Det betyder at vores bestand er vokset fra 15 kendte voksne ulve til næsten 30 ulve

"Vi er der nu i Danmark, at vi begynder at have reproduktion flere steder i landet, samtidig med at vi får en øget indvandring sydfra. De to ting tilsammen vil jo alt andet lige booste bestandsudviklingen i Danmark," siger Peter Sunde

Derudover fortæller han at vi skal forvente at mindst ét ulvepar mere vil etablere sig i Danmark i løbet af året. Han peger også på de to enlige hanulve vi har i Vestjylland og som helt sikkert ville danne par med en hunulv, hvis der kom en forbi.

Dermed tror han ikke det er urealistisk med hele fire reproducerende ulvepar i Danmark.

Kryptisk dødelighed

Der har før været problemet med det som forskerne har kaldt "høj kryptisk dødelighed" for ulve i Danmark.

Et tilfælde er fra april 2018, hvor en ulv blev skudt og dræbt. Da ulve er fredede udløste det en betinget dom for den der affyrede skuddet.

"Det, der først og fremmest kommer til at være definerende for udviklingen, er hvilken dødelighed der fremover kommer til at være i bestanden," siger Peter Sunde.

Det vurderes af forskere at der vil være plads til mere end ti ulvepar i Danmark før fødegrundlaget bliver presset.