Europas største bille var uddød 53 år: Nu er den tilbage i Danmark

Generelle nyheder

28/06/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Billen har et vingefang på størrelse med en gråspurv.

Billen af arten eghjorten har ikke været til at finde i 53 år men og derfor har den været regnet for uddød, men nu er den tilbage i Danmark.

Det skriver Kosmopol

Insektet er ellers ikke lige til at overse, da de har et vingefang på størrelse med en gråspurv.

Billens tilbagekomst til den danske natur er dog ikke tilfældig. Der blev for 10 år siden taget en politisk beslutning om at genudsætte billen i Jægersborg Dyrehave. Man håbede at området kunne blive et levested for arten, så den kunne blive en del af den danske natur igen.

Billen forsvandt i 1970'erne på grund af manglen på dødt træ. Derfor har man sørget for at der var dødt træ til billerne inden de blev genudsat inden man har fløjet eghjortelaver ind fra de vilde bestande der findes i vores nabolande.

Flere på vej

Da laverne blev genudsat i 2013 var mange dog skeptiske overfor projektet.

Dengang mente man at det var ganske urealistisk at få arten tilbage i Danmark. Nu er de dog tilbage igen.

Siden det første fund torsdag aften er der fundet adskillige eghjorte, men hvor mange der er i alt vides endnu ikke. Optællingen fortsætter og er først færdig i midten af juli

Den måde billerne optælles på, er ved at der sættes en lille plastikplade på billen, som er nummereret. På den måde kan det sikres at der ikke er en bille, der tælles med to gange.

Her kan du finde dem

Hvis du selv håber på at finde og se den tidligere udryddede dyreart skal du bevæge dig ud i dyrehaven ved Jægersborg.

Ser du en Eghjort må du dog ikke samle den op. Billen har allerede været uddød en gang og hvis folk valfarter ud for at finde dem og samle dem op, kan vi risikere at billerne forsvinder igen.