Er kun 6 måneder gammel: Ny lov giver staten 15 millioner kroner fra bøder

Generelle nyheder

31/03/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Der er dog stadig bred opbakning til loven.

Nye skærpede miljøzonekrav førte 1. oktober sidste år til, at det blev ulovligt at køre ind i fem af landets største kommuner i dieselbil uden partikelfilter.  

Målet med de nye regler var, at partikelforureningen skulle mindskes i Aarhus, Aalborg, Odense, København og på Frederiksberg, så borgerne i byerne kunne få renere luft.  

15 millioner i statskassen

Men de nye regler har ikke kun påvirket luftkvaliteten positivt, de har også udløst en indtægt til staten på over 15 millioner kroner på seks måneder, fordi der er udskrevet flere end 10.000 bøder på 1500 kroner til bilister, der har overtrådt forbuddet.  

Det viser en ny oversigt, som Miljøstyrelsen har udleveret til Gjensidige.  

Men de mange bøder er ikke nødvendigvis et udtryk for, at et stort antal bilister i dieselbiler vælger at se stort på den nye lovgivning. I stedet bunder en del af overtrædelserne formentlig i både uvidenhed og usikkerhed om de nye regler, vurderer Lene Rasmussen, der er skadedirektør i Gjensidige.  

"Det er kun et halvt år siden, at de nye regler trådte i kraft, og det er mit indtryk, at mange ejere af dieselbiler enten ikke har været opmærksomme på reglerne, eller at de måske har troet, at de ikke var omfattet af dem. Og derfor tror jeg, at antallet af bøder vil falde den kommende tid,” siger hun.  

Stadig bred opbakning

Trods de mange bøder er der generelt set bred opbakning blandt danskerne til de nye skærpede miljøzonekrav. Det viser en ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for Gjensidige.  

Her svarer flere end hver tredje af de adspurgte, at de ser positivt på de nye regler, mens knap hver femte mener, de nye regler er for skrappe.  

Samtidig mener hver fjerde, at reglerne bør strammes yderligere, så der eksempelvis skal være helt forbud mod at køre i dieselbiler i landets største kommuner. 

Man kan blive klogere på reglerne for de nye miljøzoner ved at besøge Miljøzoner.dk

Om undersøgelsen 

Undersøgelsen er foretaget blandt 1.008 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år af YouGov for Gjensidige i februar 2024. 

Hvad er din holdning til de nye skærpede miljøzoner, der blev indført i landets fem største byer 1. oktober 2023? 

Meget negativ  

7% 

Negativ  

10% 

Hverken positiv eller negativ  

29% 

Positiv  

21% 

Meget positv  

14% 

Ved ikke 

18% 

Mener du, at man bør skærpe kravene til miljøzonerne yderligere end de nuværende regler, så det fx skal være helt forbudt for dieselbiler eller fragt- og lastbiler, der kører på diesel, at køre ind i miljøzonerne? 

Ja 

24% 

Nej 

46% 

Ved ikke 

31%