Engelsk ordbog ændrer definitionen af mand og kvinde: Sådan beskrives kønnene nu

Generelle nyheder

27/12/2022

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Charlotte Friis

2022 har om noget været året, hvor køn er blevet diskuteret, og i særdeleshed har det nonbinære – altså det, at man ikke identificerer sig som hverken mand eller kvinde – vundet frem. Nu har en engelsk ordbog taget konsekvensen og ændret sine beskrivelser af kønnene.
Cambridge Dictionary ændrer sine beskrivelser af ”mand” og ”kvinde”

Hvis du har haft engelsk i skolen, så er du nok bekendt med Cambridge Dictionary, der af mange ses som et slags standardværk inden for britisk engelsk. Ordbogen har nu taget konsekvensen af tidens kønsdebat og har ændret deres beskrivelser af opslagsordene ”mand” og ”kvinde”.

Hvis man indtaster ordet ”kvinde” i en søgemaskine online, får du en definition, der lyder noget i retning af ”et voksent kvindeligt menneske”.

Slår man samme ord op i Cambridge Dictionary, får man øverst givet samme definition, men man får nu også et tillæg, der lyder ”en voksen, der lever som kvinde, selvom de måske kan siges at have haft et andet køn ved fødslen”.

Det samme gælder for ordet ”mand”, hvor man øverst får givet en definition, der kan oversættes til noget a la ”et voksent mandligt menneske”, mens man nedenunder finder definitionen ”en voksen, der lever som mand, selvom de måske kan siges at have haft et andet køn ved fødslen”.

Følger med tidens sprogbrug

Ifølge The Telegraph er definitionen af “mand” og ”kvinde” blevet udvidet, da ordbogsredaktørerne har fundet sproglige mønstre som viser, at det er sådan, ordene anvendes i samfundet. Udvidelsen af definitionerne sker altså, fordi man ønsker at afspejle den måde, som ordene bliver anvendt på i samfundet.

Det er heller ikke nyt herhjemme, at ord ændrer betydning eller bliver brugt på nye måder. Mange unge mennesker opfatter fx det ”at gøre en bjørnetjeneste” som noget positivt – altså at man gør nogen en stor tjeneste – mens de ældre generationer ser det som noget negativt, nemlig det, at man gør noget, som måske er favorabelt på kort sigt, men som ikke er det på den lange bane.

Hvad angår den engelske ordbog, så forbliver – for nu i hvert fald – den primære definition af ”mand” og ”kvinde” dog ”voksen kvinde/mand”, da det pt. er sådan, ordene anvendes juridisk, og da det er sådan, de fleste forstår dem.

Cambridge Dictionary er ikke den eneste ordbog, der har udvidet deres definitioner, herunder har både Oxford English Dictionary og Merriam-Webster også valgt at udvide deres.