Elkunder kan få op til 1500 kroner tilbage

Generelle nyheder

25/07/2022

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Fire elselskaber har krævet et ulovligt gebyr fra deres kunder, som de nu kan få tilbage.

Hvis du har fået opkrævet et gebyr i forbindelse med opsigelse af din elaftale i bindingsperioden, kan du få beløbet tilbage.

Fire elselskaber har ifølge Forbrugerombudsmanden opkrævet et ulovligt gebyr fra kunder, der har opsagt deres samtale i bindingsperioden.

De fire selskaber er Fauna Energi, Grow Energy, Strømtid (tidligere Go Strøm) og Velkommen.

Det er beløb på enten 1.500 eller 800 kroner som er opkrævet fra forbrugere, der valgte at opsige deres elaftaler før bindingsperioden var udløbet.

Siden 1. juli 2021 har d et været ulovligt at afkræve denne type gebyr for aftaler om variable el. De fire selskaber tilbyder kun denne type elaftaler, hvor prisen for strøm ikke er fast men i stedet variere.

Gælder også fra før 1. juli 2021

Det er dog ikke kun fra 1. juli 2021 man kan få sine penge tilbage, for ifølge Forbrugerombudsmanden kunne elselskaberne heller ikke opkræve sådan et gebyr før.

Forbrugerombudsmanden vurderer også at de fire elselskaber overtræder god markedsføringsskik ved overhovedet at opkræve et gebyr, hvis man opsiger i bindingsperioden.

Er man en af de ramte kunder, skal man tage kontakt til sit tidligere elselskab. Hvis selskaberne ikke vil udbetale pengene kan man klage til Ankenævnet på Energiområdet.

Forbrugerombudsmanden har anmodet de fire elselskaber om at tilbagebetale gebyrerne til forbrugerne. Grow Energy og Velkommen har oplyst, at de ikke er enige i Forbrugerombudsmandens juridiske vurdering, og selskaberne vil derfor ikke tilbagebetale gebyrerne. De øvrige elselskaber er ikke vendt tilbage.

Forbrugerombudsmanden vil derfor indbringe elselskaberne for domstolene med undtagelse af Fauna Energi, der er under konkurs.