Ekspert vurderer: Danske el-kunder snydt for op mod 45 millioner

Generelle nyheder

22/04/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Der kan muligvis have været en aftale mellem selskaberne om at holde prisen kunstigt høj.

Energi-formidler Terje Pedersen fra Dinfagpartner.dk vurderer, at el-selskaber kan have hentet op til 45 millioner kroner per 100.000 husstande mere fra forbrugerne ved eventuelle kartelpriser.

Mulig aftale mellem selskaberne

Energinet og Forsyningstilsynets tal fra perioden op til og med 2020 viser et markant fald i engrosprisen på elektricitet.

Priserne faldt fra omkring 40 øre pr. kWh i 2018 til omkring 30 øre pr. kWh i 2019 og til helt ned under 15 øre pr. kWh i flere måneder i 2020.

Ved at undersøge historiske udbud af priser på elektricitetsprodukter fra forskellige elselskaber viser det sig, at priserne i 2020 ikke faldt tilsvarende til forbrugerne.

Dette kan tyde på, at der muligvis har været en aftale mellem flere selskaber om at holde prisen kunstigt høj, hvilket naturligvis har øget deres profit.

Et sandsynligt sceniarie

Hvis en gennemsnitlig husstand med fire personer bruger 4.500 kWh om året, og vi antager, at elselskaberne har kunnet købe og levere strøm gennemsnitligt 15 øre billigere end året før, men kun givet 5 øre i besparelse videre til forbrugerne, har dette resulteret i en merindtjening på 450 kr. pr. husstand i 2020.

Et selskab med 100.000 kunder har derved kunnet skabe en ekstra indtjening på 45 millioner kroner.

Det er spekulative tal, da vi endnu ikke kender sagens præcise detaljer, men det er et sandsynligt scenarie, fortæller Terje Pedersen fra DinFagpartner.dk.

Det er vigtigt at holde øje med udviklingen i engrospriserne og sikre, at forbrugerne oplever de besparelser, de bør være berettigede til.