Du må give op til 71.500 kroner i afgiftsfrie gaver i 2023

Generelle nyheder

03/12/2022

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Beløbet er steget med 2000 kroner

Tallene for næste års afgiftsfri gaver er steget med 2000 kroner

Det skriver Faglige seniorer

Du kan give alle de penge du vil afgiftsfrit til din ægtefælde eller registrerede partner, men så snart du vil give til andre i familien, er der en beløbsgrænse.

Vil du give til børn, børnebørn, samlever eller forældre kan du i 2023 give op til 71.500 kroner, uden at skulle betale afgift. Giver du over det beløb er afgiften dog 15%

Det afgiftsfrie beløbet stiger med 2000 kroner i forhold til sidste år, her måtte man nemlig kun give 69.500 kroner før man skulle betale 15% i afgift.

Skal man betale skat af det?

Generelt er det sådan, at man skal betale skat eller afgift af de gaver man får.

Der er altså stor forskel på, hvordan gaven skal afgiftsberigtiges/beskattes.

Det afhænger både af, hvem der skal modtage gaven, og om gaven er omfattet af reglerne om indkomstskat. Den kan dog i stedet være omfattet af reglerne om gaveafgift.

Du kan læse mere ved SKAT de har en beregner til gaveafgifter.

Fristen for at anmelde og betale gaveafgift er den 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Anmeldes og betales der for sent, skal der betales renter.