Du kan få en erstatningssag på halsen: Sådan er reglerne for snerydning

Generelle nyheder

30/11/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det er vist meget godt lige at få opfrisket i disse dage!

Vi ved endnu ikke, om vi får en hvid jul.

Men undertegnede tør godt lægge hovedet på blokken og garantere, at store dele af landet i hvert fald starter julemåneden med et hvidt landskab.

Danmark er mange steder fuldstændig dækket af sne, og med temperaturer omkring og under frysepunktet er der ikke noget, der tyder på, at vi slipper af med sneen i denne uge i hvert fald.

Det betyder også, der skal ryddes sne - ikke kun for din egen skyld, men også for alle andres.

For hvis du ikke lever op til reglerne for snerydning, kan du faktisk få en erstatningssag på halsen.

Private ejendomme

Mellem kl. 7 og 22 på hverdage skal fortove værre ryddet ud for grunden (i weekenden dog først kl. 8).

Det er dog ikke sådan, at du skal haste hjem fra arbejde for at rydde sne, hvis den for eksempel først begynder at dale kl. 11. Så klarer du det bare, når du kommer hjem.

Fortovet skal ryddes i hele sin bredde, eller mindst to meter. Optimalt set skal man samle sneen i en fold langs rendestenen og/eller på kørebanen (igen langs rendestenen).

Du må ikke smide sneen på cykelstien eller på anden måde spærre denne. Det samme gælder brandhander.

Hvis der er glat, skal der saltes eller smides sand for at gøre risikoen for fald mindre.

Gangen op til huset og foran carporten samt indgange, trapper og havegange skal have samme tur.

Hvis du bor på en privat vej, skal du også rydde halvdelen af kørebanen, fx den halvdel, der ligger på din side af vejen.

Andelsboliger

De samme regler som ved private ejendomme, dog den forskel, at man selv skal rydde vejene, hvis det er en privat vej.

Hvis det er en offentlig vej, rydder kommunen vejen i prioriteret rækkefølge.

Du kan se, om din vej er privat eller offentlig på Vejdirektoratets hjemmeside.

Virksomheder 

Som udgangspunkt gælder det, at alle udendørs gangarealer på din grund, samt adgang til grunden inden for ti meter fra for ejendommens skel, skal sneryddes og saltes.

Det betyder at både indgange, indkørsler, fortove, gangarealer, trapper osv. skal have en tur.

Hvad fortove angår, skal der ryddes, så der er mindst halvanden meters passage, og der skal være ryddet INDEN den første medarbejder eller første kunde tropper op på adressen. Der skal ligeledes være ryddet, når den sidste medarbejder lukker og låser for dagen.

Husk at strø efter med salt eller grus/sand.

For restauranter og beværtninger med gæster efter kl. 22, samt fx børnehaver med afleveringstidspunkt før kl. 7, skal man sørge for at have ryddet efter eller før det lovpligtige tidspunkt (mellem kl. 7 og 22).

Lejeboliger

Her er det dit boligselskab, der skal sørge for, at alt er, som det skal være.

Du kan som lejer godt påtage dig at rydde sne, hvis du har lyst og/eller din vicevært for eksempel først kommer til din bolig senere på dagen.

Det er dog stadig udlejeren, der har ansvaret for at leve op til reglerne.

Og der er et ansvar. Hvis en uskyldig forbipasserende falder på et fortov eller lignende, så kan man være erstatningspligtig. 

Kilde: Snevagten.dk