Disse danskere får 10.000 kroner i gave: Pengene er skattefri

Generelle nyheder

28/06/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Beløbet vil helle ikke påvirke din indkomst hvis du er på sociale ydelser.

En ekstraordinær hædersgave på 10.000 kroner vil blive tildelt til et antal danskere i anledningen af 80-års dagen for bruddet med den tyske besættelsesmagt den 29. august 1943.

Det har Beskæftigelsesministeriet netop meddelt ifølge Dagens.dk

En hædersgave

Hædersgaven vil blive tildelt modtagere, der under 2. verdenskrig har ydet en særlig indsats.

Hædersgaverne løber i alt op i en udgift på 4,9 mio. kr. som i 2023 vil blive finansieret af den på finansloven for 2023 opførte bevilling under § 17.59.21 Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Den ekstraordinære hædersgave har været udbetalt i forbindelse med tidligere mærkedage fra besættelsen, senest i 2018 og 2020.

Modtagerkredsen vil være dem, der modtager hædersgaver i henhold til en række love, herunder lov nr. 93 af 20. marts 1940 og lov nr. 383 af 9. august 1945, samt besættelsestidens ofre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 279 af 14. marts 2013.

Ikke påvirke sociale ydelser

Det er væsentligt at bemærke, at den ekstraordinære hædersgave ikke vil medføre nedsættelse af indkomst- eller formueafhængige sociale ydelser, der måtte tilkomme modtageren, og den er skattefri.

Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at tilføre 4,9 mio. kr. i 2023 til udbetalingen af denne ekstraordinære hædersgave. Disse dispositioner specificeres på lov om tillægsbevilling for 2023.

Finansministeriets tilslutning er allerede givet. Beslutningen om at udbetale den ekstraordinære hædersgave er en vigtig påmindelse om den danske befolknings heroiske indsats under 2. verdenskrig og tjener som en anerkendelse af de ofre og den modstand, der blev udvist i denne kritiske periode i Danmarks historie.