Danske børn får det værre og værre - og ny rapport viser, hvorfor

Generelle nyheder

28/09/2023

Foto: Børns Vilkår
Foto: Børns Vilkår

Skrevet af J. Bøgen

Alene sidste år var næsten 45.000 under 18 år i kontakt med psykiatrien.

I dag udkommer Børns Vilkår og TrygFonden med den årlige statusrapport 'Svigt af børn i Danmark'.

Rapporten ’Svigt af børn i Danmark’ samler den nyeste viden om, hvor mange børn i Danmark der lider under svigt fra enten deres nærmeste, fra fagpersoner omkring dem, fra myndigheder eller fra det omgivende samfund i øvrigt. Rapporten udgives som en del af et partnerskab mellem Børns Vilkår og TrygFonden.

Årets rapport viser blandt andet, at mange udsatte børn og unge ikke gennemfører folkeskolen, og så indeholder den tal på antallet af børn, der har været ofre for vold, som er blevet anmeldt.

”Med denne rapport får vi igen præsenteret sort på hvidt, hvor mange børn og unge der bliver svigtet. Rapporten demonstrerer både omfanget af svigt i hjemmet og afdækker alvorlige myndighedssvigt. Begge dele tydeliggør, at der er for store huller i det sociale sikkerhedsnet. Børn og unge skal kunne regne med, at nogen griber dem, når deres primære omsorgspersoner svigter”, siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Hver dag året rundt anmeldes vold mod børn 

Vold mod børn og unge er ikke afskaffet, selvom revselsesretten for længst er det. Sidste år var 4.478 børn under 18 år ofre i sager om fysisk vold, der blev anmeldt.

For en del af børnene blev der foretaget flere anmeldelser indenfor det samme år. Det samlede antal anmeldelser om fysisk vold mod børn var derfor oppe på 5.568. Det er det højeste antal i anmeldelsesstatistikkens historie. Særligt i aldersgruppen 7-12 år, er der sket en stigning i antallet af ofre for fysisk vold.

”For første gang har vi et reelt tal på, hvor mange børn der er udsat for vold, som anmeldes. De er ikke bare tal i en statistik, de er virkelige børn udsat for et alvorligt svigt. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at der i mange tilfælde ikke er foretaget en underretning om vold, forud for at volden er blevet anmeldt til politiet. Det betyder, at der er en stor gruppe af udsatte børn, vi som samfund slet ikke ser. Dem har vi et kæmpe ansvar for at hjælpe,” siger Rasmus Kjeldahl. 

Mange udsatte unge gennemfører ikke folkeskolen

Årets rapport indeholder også en ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik, der viser, at 6 ud af 10 udsatte unge ikke går op til de afsluttende prøver i 9. klasse. De, der gør, klarer sig gennemsnitligt dårligere end deres klassekammerater.

Ved afgangsprøven i 9. klasse sidste skoleår lå karakterniveauet i gennemsnit to karakterpoint lavere for udsatte unge end for deres jævnaldrende.

”God skolegang er en af de stærkeste beskyttelsesfaktorer for, at udsatte børn og unge får et godt voksenliv. Derfor er det et svigt, når vi kan se så stor en social slagside i forhold til, hvem der gennemfører folkeskolen. Det skal løses, så ingen børn vokser op med ringere forudsætninger for at skabe sig et godt liv,” siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Flere børn bliver mobbet, og flere børn er ensomme

Rapporten inkluderer også tal fra den seneste trivselsmåling. Den viser, at hver ottende elev i 4.-9. klasse har oplevet at blive mobbet det seneste skoleår, mens hver fjerde elev har følt sig ensom. Det er den højeste andel siden den første trivselsmåling i 2014.

På BørneTelefonen og HØRT handler mange samtaler om mobning og ensomhed. I samtalerne med de yngre børn fylder mobning meget, mens de unge i højere grad fortæller om ensomhed. I 2022 handlede 2.310 samtaler på BørneTelefonen og HØRT om mobning, mens 1.883 samtaler handlede om ensomhed.

Øvrige resultater fra rapporten

  • 848 børn har været udsat for en seksualforbrydelse, der er blevet anmeldt i 2022. Heraf var 275 under 13 år. Rapporten viser desuden en fordobling i antallet af anmeldelser om blufærdighedskrænkelser de seneste otte år

  • Antallet af påbegyndte børnehussager er samlet set steget fra 2014 til 2022. I 2022 udgør drenge 42 procent og piger 58 procent af de 1.754 afsluttede børnehusforløb. Af alle børn, der udredes i børnehusene, er der en større andel af pigerne end af drengene, som udredes for seksuelle overgreb. Omvendt er der en langt større andel af drengene end af pigerne, der udredes for fysisk vold

  • I 2022 var knap halvdelen af sagerne i Familieretshuset vurderet til at være komplekse. Det vil sige sager, hvor de sociale myndigheder skal involveres. Fx fordi der foruden konflikt er mistanke om misbrug eller vold i hjemmet

  • 25 procent af anbragte børn ville ønske, de var blevet anbragt tidligere. Jo ældre børnene er, når de anbringes, des flere ville ønske, det var blevet anbragt tidligere

  • 30 procent af anbragte børn og unge har lav livstilfredshed. Til sammenligning gælder det 13 pct. af børn og unge, som ikke modtager en indsats fra kommunen. Det er særligt institutionsanbragte, der har lav livstilfredshed – det gælder for 44 pct. i denne gruppe mod 18 pct. af de børn og unge, der er anbragt i en plejefamilie

  • I 2022 var 44.865 børn og unge under 18 år i kontakt med psykiatrien. Det er det højeste antal nogensinde. Det samme gælder antallet af psykiatriske indlæggelser af børn og unge

  • Antallet af underretninger er steget de senere år – i 2022 var der 57 procent flere underretninger end i 2015, og antallet er nu oppe på 152.718

  • Næsten hvert tiende barn i alderen 0-18 år vokser op i hjem, hvor mindst en forælder har tegn på alkoholproblemer. Det svarer til 109.250 børn på landsplan