Britta Nielsen får lov at beholde 800.000 kr

Generelle nyheder

15/6/22 | 19:56

Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Det er blevet vedtaget i Københavns Byret, at Britta Nielsen får lov at beholde sin pension

Københavns Byret har afgjort, at Britta Nielsen, der har svindlet for 117 millioner kroner, får lov til at beholde sin pension.

Det skriver Avisen

Anklagemyndigheden havde ellers planer om at beslaglægge pengene fra de to pensionskonto som den svindeldømte Britta Nielsen har. Men det får de ikke lov til.

I eftermiddag afgjorde en dommer i Københavns byret, at Britta Nielsen kan beholde sin pension. det gør han med henvisning til, at Højesteret allerede har afgjort spørgsmålet i februar i år.

Sagen kort

I februar 2020 blev Britta Nielsen dømt ofr at have bedraget det offentlige for 117 millioner kroner ved at udnytte sit job i socialstyrelsen. Siden da har myndighederne ihærdigt forsøgt at skrabe pengene ind fra den nu 68-årige svindeldømte kvinde. I øjeblikket er hendes gæld 125 millioner kroner på grund af rentetilskrivninger.

I marts indgik Britta Nielsen en afdragsordning. Her betaler hun 2500 kroner af på kæmpegælden om måneden. Det er en aftale hun ind til nu har overholdt.

Pengene som Britta Nielsen stjal skulle have været brugt på projekter for udsatte borgere. I stedet bruge hun dem på dyre heste, biler og grunde iSydafrika.

Mangler ikke penge

Specialanklager Stig Paulsen argumenterede for at Britta Nielsens ratepension og kapitalpension med en samlet værdi på lidt over 800.000 kroner skulle beslaglægges. Det mente Britta Nielsens advokat Jan Schneider dog ikke.

"Alle de faktuelle oplysninger, som man påberåber sig, var til stede, og man må også formode, at de var anklagemyndigheden bekendt," sagde Jan Schneider onsdag i retten.

Anklageren argumenterede dog med, at Britta Nielsen kunne have fået udbetalt de pensioner henholdsvis fra 2017 og 2019. Selvom pensioner som udgangspunkt er beskyttede mener anklageren at de kun er det, for at sikre den dømte et ordentligt liv, men når Britta endnu ikke har hævet pensionerne må hun kunne leve uden. I de tilfælde mener anklageren at pensionen kan beslaglægges.

"Det er en ganske for nylig opstået betalingsvilje og en meget begrænset betalingsvilje, som Britta Nielsen har vist. Hun kunne jo have sagt: Ja, I må godt få pensionsordningen. Men det er ikke sket," sagde Stig Paulsen.

anklagemyndigheden vil nu overveje, om den vil kære onsdagens afvisning til landsretten