Bølgen skal forstærkes: Er ikke lovlig

Generelle nyheder

30/03/2022

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Redaktionen

Vejle kommune oplyser, at der foreligger en plan for, at Bølgen skal forstærkes for at kunne blive erklæret lovlig.

Da de to første bølger stod færdige i 2009, blev byggeriet hyldet over hele Danmark. Senere blev alle fem bølger færdiggjort, men entreprenøren bag byggeriet, havde valgt at opføre byggeriet på anderledes end det, der var givet tilladelse til i byggetilladelsen. Ændringer, der var foretaget uden at kommunen blev orienteret.

Siden har undersøgelser af det mondæne byggeri konkluderet, at Bach Gruppens ændrede byggemetode ikke kan leve op til de krav, som var stillet til entreprenøren og byggeriet. Dermed er byggeriet ulovligt.

Byggeriet skal nu stives af ved at montere store stålplader inden i og uden på elevatorskaktene i bygningen.

Allerede i november indsendte entreprenøren et forslag til, hvordan Bølgen kunne forstærkes, så byggeriet kunne leve op til gældende krav. Det er det forslag, der nu føres ud i livet.

Både entreprenøren og kommunen har garanteret, at byggeriet er sikkert, selvom det ikke lever op til gældende krav. I stedet menes det, at der ved voldsomt vejr kan opstå svingninger i bygninger, som overstiger det tilladte.

Det vides endnu ikke, hvornår forstærkningerne på Bølgen skal iværksættes og hvilke konsekvenser det vil have for beboerne.