Arbejdstilsynet: Brug 16 millioner på udluftning

Generelle nyheder

13/06/2022

Skrevet af Kathrine Frich

Flere plejeboliger i Odense kommuner oplever problemer med borgere der ryger i eget hjem.

Arbejdstilsynet har været på besøg på tre institutioner i Odense Kommune

Det skriver BT

Det drejer sig om de tre institutioner Tornbjerggård, Svovlhatten og Grevenlund, der alle huser beboere, som har en form for funktionsnedsættelse. Grunden til besøgene af arbejdstilsynet er fordi personalet udsættes for intens passiv rygning.

Hovedpine, astma og vejrtrækningsbesvær

Det største problem findes på botilbuddet Tornbjerggård. Her er der konstateret en overhyppighed af arbejdsmiljørelaterede sygdomme, som for eksempel astma, blandt de ansatte.

Antallet af storrygere er dog også højt på dette botilbud. Her er 33 af institutionens 36 beboere storrygere og har et forbrug på mellem 30 og 60 cigaretter. Det har ifølge Arbejdstilsynet medført at flere af de ansatte lider af hovedpine, irriterede slimhinder, vejrtrækningsbesvær og astmalignende symptomer. Derudover medfører passiv rygning indånding af kræftfremkaldende stoffer. Mange af de ansatte måtte også benytte øjendråber og næsespray for at klare sig gennem arbejdsdagen.

Svært at afhjælpe problemet

"Jeg kan godt forstå, at man ikke kan gå i det hver dag. Jeg har selv for nylig besøgt de søde mennesker på en af de berørte bostæder, og man kommer godt nok til at lugte af røg," siger Brian Dybro (SF), der er ældre- og handicaprådmand i Odense Kommune.

Flere af de ansatte har fortalt Arbejdstilsynet at de har et dilemma hvor de enten skal gå på kompromis med deres arbejdsmiljø eller borgernes behov. Det er dog svært at gøre noget ved problemet.

Luftrenser, udluftning og ventilationssystem

En af de løsning der er forsøgt er luftrensere, men beboerne vælger ofte at slukke dem. Der er også eksempler på at beboeren kan finde på at slå, sparke, rive og true med selvskade, hvis personalet prøver ikke at stille krav og at der ikke ryges mens de er i lejligheden.

En af de billigste løsningsmuligheder er udluftning. Det er dog ikke en løsning der kan fungerer i praksis, da der ikke er lovhjemmel til at kræve udluftning i borgernes private hjem.

Der er nu blevet stillet et ønske til Odens kommune om etableringen af et ny ventilationssystem i boligerne. Denne løsning vil dog koste 16 millioner.

Kilde: