Advarer: Giftstoffer fundet ved Vesterhavet

Generelle nyheder

22/06/2022

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Styrelsen for patientsikkerhed advarer mod direkte kontakt med havskum

På Vestkysten er der fundet forhøjede niveauer af giftstoffer fra gruppen PFAS. Det drejer sig om området mellem Thyborøn og Bøvling Klit ved Thorsminde. 

Det skriver Newsbreak

Kommer fra vesterhavet

Vand- jord- og græsprøver fra området er blevet analyseret for 22 forskellige PFAS-stoffer. Ingeniørvirksomheden Niras har udarbejdet en rapport på baggrund af analyserne. 

Det menes at forureningen kommer fra havet. Claus Borg, der er direktør for Lemvig kommunens Teknik og Miljøforvaltning siger: .

"Vi har fået lavet en grundig kortlægning af hele området. Meget tyder på, at kilden til PFAS-forureningen skal findes i Vesterhavet."

Niras' rapport peger dog også på en losseplads syd for Thyborøn som en mulig bidrager til forurening af grundvandet.

Forhøjet kolesterol og nedsat antistofrespons på vaccination

PFAS, der står for  perfluoroalkyl-stoffer og er en gruppe giftstoffer, der er svære at nedbryde. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan det i store koncentrationer føre til forhøjet kolesterol og nedsat antistofrespons på vaccination.

Efter målingen har Miljøstyrelsen besluttet at tage havvand-prøver 50 andre steder i landet. 

Vask det af dig

Der er ikke direkte fare forbundet med at bade i vandet, men Styrelsen for Patientsikkerhed opfordre folk til at være ekstra forsigtige når de besøger strandene.

Styrelsen fraråder "direkte kontakt med det blivende havskum, der ligger på stranden og i strandkanten eksempelvis efter en storm". 

De anbefaler at man vasker havskummet af sig, hvis man kommer i kontakt med det.