9 millioner smides dagligt i natur og på veje - nu skal industrien betale millioner for at få dem fjernet

Generelle nyheder

30/06/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det er kun første del af betalingen.

Flere millioner cigaretskod ender hvert år på fortove, græsplæner og strande i Danmark i stedet for i en skraldespand. Det går ud over vores miljø og natur.

Det er med det såkaldte udvidede oprydningsansvar vedtaget, at tobaksindustrien skal betale regningen for oprydningen af cigaretskod, som kommuner og andre aktører står for.

I alt skal tobaksindustrien betale ca. 40 millioner kroner årligtm skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Den første betaling skal dække udgifterne for det første halvår af 2023 og drejer sig om knap 20 millioner kroner. Pengene sendes til Miljøstyrelsen, hvorfra pengene fordeles ud i landet.

"Cigaretskod er noget af det affald, der bliver fundet allermest af i vores natur, og det skaber forurening med mikroplast og tungmetaller. Cigaretskod skal i skraldespanden i stedet for i vores miljø og natur. Jeg er glad for, at vi snart kan sende penge for oprydningen ud til dem, der hver dag står med det omfattende arbejde med at fjerne cigaretskoddene," siger miljøminister Magnus Heunicke (S).

Et cigaretskod, der får lov til at ligge på jorden, nedbrydes i løbet af 10 år til mikroplast. Med andre ord forsvinder det aldrig. Samtidig afgiver cigaretskod tungmetaller som bly og cadmium, tjærestoffer og nikotin.

Vil helst helt af med cigaretfiltre

Udover at tobaksproducenter skal betale for oprydning af cigaretskod, skal industrien også betale for en informationskampagne om de negative konsekvenser ved at smide cigaretskod i naturen.

Miljøminister Magnus Heunicke så helst, at filtre helt blev forbudt.

"Det er min ambition, at de her plastikfiltre skal helt væk – så de slet ikke er en del af tobaksproduktet og dermed ikke gør skade på vores miljø og natur. Tobaksrygning er den væsentligste forebyggelige kilde til sygdom og død i Danmark, og filtrene på cigaretter kan være med til at skabe en falsk opfattelse af, at produktet er mindre sundhedsskadeligt. Også derfor udgør filtrene et problem, ligesom de i naturen i bund og grund må anses som engangsplast. Det er inden for de nuværende EU-regler ikke muligt at forbyde cigaretfiltre. Jeg opfordrer til, at tobaksindustrien arbejder mod at fjerne filtrene, så skod ikke havner i vores natur," siger miljøminister Magnus Heunicke.

Bekendtgørelsen om oprydningsansvar for cigaretskod trådte i kraft i januar 2023, og den første betaling skal nu ske i juli 2023. Oprydningsansvaret for cigaretskod gennemføres i alle EU-lande.

Fakta: Penge til oprydning af cigaretskod

  • Den samlede regning, som tobaksproducenterne skal betale, er estimeret til 39,5 millioner kroner om året.

  • Heraf går 31,7 mio. kr. til kommunerne, 0,9 mio. kr. til Naturstyrelsen og 2,1 mio. kr. til Vejdirektoratet samt omkostninger på 4,8 mio. kr. til oplysningskampagne samt administration af ordningen.

  • Miljøstyrelsen har ansvaret for oplysningskampagnen, som forventes senere i 2023.

  • Producenterne vil betale oprydningsgebyret til Miljøstyrelsen hvert kvartal, som efterfølgende fordeles ud til landets kommuner via bloktilskuddet.

Fakta: Cigaretskodder

  • Cigaretskod er antalsmæssigt den største fraktion af henkastet affald i Danmark.

  • Cigaretfiltre indeholder plastikmaterialet cellulose acetat. Over 5-10 år nedbrydes skod til mikroplast. Det vil sige, at de ikke forsvinder. Cigaretskod smidt i naturen kan også afgive tungmetaller som bly og cadmium, tjærestoffer og nikotin.

  • Foreløbige analyser indikerer, at cigaretskod henkastet i naturen kan ende i alle former for marine miljøer og udgøre en miljørisiko for vandkvaliteten, ligesom cigaretskod kan afgive stoffer, som kan påvirke marine organismer.