Under historisk høj inflation - så meget steg vandpriserne i 2022

Forbrug

24/10/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Faktisk satte danskerne også en imponerende rekord sidste år!

Vandforbruget i de danske hjem nåede et hidtil uset lavt niveau i 2022.

Det viser vandselskabernes nøgletal, ”Vand i tal 2023”, som brancheorganisationen DANVA netop har udgivet.

For første gang i den tid man har ført statistik over vandforbruget, brugte hver dansker kun 100 liter vand i døgnet derhjemme. Året forinden var tallet 105 liter.

“Forbruget af vand i Danmark er meget lavt, global set, fordi danskerne ved, hvad deres drikkevand er værd. Hvad de måske ikke ved er, at vandprisen det sidste år kun er steget med 1,7 procent i gennemsnit, selvom inflationen har været op til 8,7 procent,” siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, i sin leder i Vand i tal 2023.

DANVA vurderer, at årsagen til den nye bundrekord i vandforbruget kan skyldes en kombination af teknologisk udvikling og et øget fokus på besparelser i det hele taget.

“Danske husstande har efterhånden fået skiftet deres husholdningsmaskiner ud til mere vandbesparende modeller, hvilket også afspejler det generelle lave vandforbrug. Tilmed antager vi, at det seneste års store fokus på høje el- og varmepriser også medført en bevidsthed om vandforbruget.,” siger Carl-Emil Larsen.

Lavt vandtab

Men det er ikke kun danskerne, der sparer på vandet. ”Vand i tal 2023” viser, at også vandselskaberne passer på ressourcen, i det de igen i år kan fremvise et meget lavt vandtab.

I Danmark er der således kun et tab på 7,18 procent af alt det drikkevand, der transporteres gennem landets cirka 45.000 kilometer drikkevandsledninger.

Dermed ligger Danmark igen i år blandt de lande, der taber mindst vand i verden.

Grundvandsparker skal sikre rent vand i hanen

Som det eneste sted i verden henter vi i Danmark alt drikkevand direkte op fra undergrunden. Efter en simpel behandling af grundvandet leveres det uden tilsætning af klor til forbrugernes vandhaner.

Vandselskaberne investerer stadig mere for at kunne levere rent vand til danskerne, viser ”Vand i tal 2023”, og især grundvandsbeskyttelsen imod nedsivning af pesticider og kemikalier har et stort fokus.

“Derfor arbejder DANVA for etablering af 200.000 ha ”Grundvandsparker”, hvor man kan rejse ny skov, drive økologisk landbrug, anlægge vedvarende energianlæg eller rekreative områder, som alle er med til at beskytte vores værdifulde grundvand,” siger Carl-Emil Larsen.