Sættes 24 procent ned - godt nyt til 800.000 danskere

Forbrug

18/04/2023

Foto: N1
Foto: N1

Skrevet af J. Bøgen

Det var godt nok en dejlig nyhed!

De 800.000 jyske husstande og virksomheder i Netselskabet N1’s forsyningsområde kan se frem til at skulle betale 24 procent mindre for at få transporteret deres strøm. Transporten af strøm kaldes for ’nettarif’, og indgår som en del af kundernes elregning.

Når Netselskabet N1 sænker nettariffen, skyldes det først og fremmest lavere omkostninger til nettab, som er en af de afgørende faktorer for, hvor store udgifter N1 har til at drive elnettet. Her er elprisen en stor faktor. Nettab er udtrykket for det tab af strøm, som naturligt sker, når strøm transporteres gennem elnettet.

"Vi følger elmarkedet meget nøje, og i N1 har vi af flere omgange i 2022 været nødt til at hæve tariffen på grund af de stigende elpriser. Nu er elprisen heldigvis væsentlig lavere end i efteråret 2022, og derfor sænker vi naturligvis tariffen igen," siger Carsten Bryder Thejls, der er adm. direktør i N1.

Beslutningen betyder, at en typisk husstand med to voksne og to børn i alt sparer cirka 400 kroner på elregningen i resten af 2023.

Mere grøn strøm i elnettet

Udover at sænke tariffen for private og virksomheder, sænker N1 også producenttariffen, som for eksempel solcelle- og vindmølleejere betaler for at levere grøn strøm ind på elnettet. Her sænker N1 tariffen med hele 70 procent.

Det sker, fordi hovedparten af producenttariffen går til nettab, og derfor spiller udviklingen i elprisen en større rolle.

På trods af store nedsættelser af både forbrugs- og producenttariffer, investerer N1 fortsat markant i udbygningen af elnettet. 2023 tegner til at blive et rekordår for N1 investeringsmæssigt.

"Tarifnedsættelserne får ingen indflydelse på vores ambitioner i den grønne omstilling. Elektrificering af samfundet betyder, at der skal transporteres langt mere grøn strøm gennem elnettet. Det kræver massive investeringer. Alene i år investerer vi 1,3 milliarder kroner i at fremtidssikre elnettet, hvilket er en fordobling i forhold til 2019," siger Carsten Bryder Thejls.

Udviklingen i forbrugstarif for private husstande hos N1 (c-kunde)

01.01.22-31.03.22 - 20,38 øre pr. kWh

01.04.22-31.07.22 - 25,97 øre pr. kWh

01.08.22-31.10.22 - 36,89 øre pr. kWh

01.11.22-30.11.22 - 48,44 øre pr. kWh

01.12.22-31.12.22 - 0 (N1 gav 100% rabat på tariffen)

01.01.23-30.04.23 - 54,04 øre pr. kWh

Fra 01.05.23 - 40,85 øre pr. kWh

Priserne er angivet inkl. moms. Priserne er for forbrugstariffen for en alm. husstand. Prisindexet tager udgangspunkt i lavlast-prisen. Øvrige priser findes på N1.dk.