Prisloft på fjernvarme: Derfor kan det gøre fjernvarmen dyrere

Forbrug

03/07/2024

Foto: Fors A/S
Foto: Fors A/S

Skrevet af J. Bøgen

Selvom mange tror, at det bliver billigere, så er det ikke nødvendigvis tilfældet.

Da der den 1. juli 2024 blev indgået en bred politisk aftale på fjernvarmeområdet, var det ifølge aftaleparterne med ambitionen om øget forbrugerbeskyttelse og bedre vilkår for fjernvarmeudrulningen ved bl.a. at indføre et prisloft på fjernvarme.

For nuværende og potentielle fjernvarmekunder breder sig nu en misforståelse af, at prisloftet kommer til at betyde lavere varmepriser, og at fjernvarmeselskaberne – heriblandt Fors – kommer til at justere taksterne i aktuelle og kommende fjernvarmeprojekter.

Desværre kan effekten af prisloftet komme til at være stik modsat. Det skriver Fors A/S i en pressemeddelelse.

”Fors drives, som alle fjernvarmeselskaber, efter hvile-i-sig-selv-princippet. Vi må ikke danne hverken over- eller underskud, hvilket i praksis betyder, at vores varmepriser afspejler omkostningerne ved varmeproduktionen. Hvis prisloftet er lavere end varmeprisen, dannes der underskud,” siger programleder for fjernvarme i Fors Camilla Hay og uddyber:

”Prisloftet kommer til at betyde, at endnu flere planlagte fjernvarmeprojekter ikke realiseres, hvilket ultimativt også kan stille varmekunderne både dårligere og dyrere, da deres muligheder for en alternativ varmeløsning indskrænkes. Det er i det hele taget svært at få øje på, hvordan den nye aftale reelt skal være en gevinst for hverken forbrugerne eller den grønne omstilling.”

Fors tager udmeldingen til efterretning og afventer nærmere information fra aftaleparterne om prisloftets størrelse og de nærmere vilkår herfor.