Prisen sættes 19 procent op: Her bliver det dyrere at være fjernvarmekunde

Forbrug

24/05/2024

Foto: Vestforbrændingen
Foto: Vestforbrændingen

Skrevet af J. Bøgen

Hvis du har fjernvarme, er der dårligt nyt.

Vestforbrænding er som fjernvarmeselskab underlagt et hvile-i-sig-selv-princip.

Det betyder, at omkostninger til produktion og distribution af fjernvarme skal balancere med indtægter fra fjernvarmekunderne.

De senere års generelle rente- og prisstigninger har medført stigende omkostninger, og derfor er Vestforbrænding nødt til at hæve prisen på fjernvarme pr. 1. september 2024. 

Det skriver Vestforbrændingen i en pressemeddelelse.

Stiger med 19 procent

Samtidig med de stigende omkostninger er Vestforbrændings indtægter fra elproduktionen faldet, som følge af lavere elpriser.

Indtægten har hidtil været med til at udligne de stigende fjernvarmepriser, og har gjort det muligt at holde prisen meget lav i de seneste år. 

”Vestforbrænding er efter prisstigningen fortsat et af landets billigste fjernvarmeselskaber. Vores prisstigning afspejler kun, at vores omkostninger er steget, og at vi ikke før nu har reguleret for dette,” siger områdechef for Vestforbrændings fjernvarme, Per Wulff.

Fjernvarmeprisen stiger fra 1. september med ca. 19 procent. Det svarer til en årlig meromkostning på ca. 2.300,- kr. for et standardhus på 130 kvm med et forbrug på 18,1 MWh.

Efter prisstigningen er den samlede årlige omkostning til opvarmning af et standardhus ca. 14.125,- kr. Tilslutningsprisen i Vestforbrændings kampagneperioder på 15.000,- kr. er uændret og bliver indeksreguleret 1. januar hvert år.   

Du finder de nye priser og gebyrer for fjernvarme på vestfor.dk