Gratis fra 1. august og året ud - gave til 800.000 strømkunder

Forbrug

26/06/2023

Foto: Pressefoto, N1
Foto: Pressefoto, N1

Skrevet af J. Bøgen

Det betyder, at elforbrugerne sparer over 1 milliard kroner resten af året.

De 800.000 jyske husstande og virksomheder, som Netselskabet N1 forsyner med strøm, kan se frem til en billigere elregning.

Fra 1. august og resten af året skal de nemlig ikke betale N1 for at få transporteret deres strøm. Transporten af strøm kaldes for ’nettarif’, og indgår som en del af kundernes elregning.

Når N1 fra 1. august indfører 0-tarif skyldes det to ting. For det første sænker N1 nettarifferne med 30 procent som følge af lavere udgifter til nettab. For det andet har N1’s bestyrelse netop besluttet at give elforbrugerne en ekstraordinær rabat på 750 millioner kroner.

De to ting betyder tilsammen, at N1’s 800.000 kunder sparer i alt 1 milliard kroner i resten af 2023.

For en typisk husstand med to voksne og to børn betyder det en besparelse på cirka 930 kroner på elregningen.

Overskud kommer andelshaverne til gode

N1 ejes af energi- og telekoncernen Norlys, der kom ud af 2022 med et større overskud. En del af det overskud kommer N1 til gavn.

"Det går godt for vores ejer, og vi er glade for, at vi også kan lade det komme vores netkunder, som også er andelshavere, til gode. Ved at sænke tariffen til 0 kroner resten af året, giver vi den maksimale rabat til kunderne, som vi kan," siger Jesper Barslund, der er bestyrelsesformand i N1.

Lavere omkostninger

Når N1’s omkostninger er faldet, skyldes det primært en lavere elpris. Når man transporterer strøm, sker der et naturligt tab af strøm – kaldet nettab. Jo billigere strømmen er, jo lavere udgifter har N1 derfor til nettab.

"Vi følger elmarkedet meget nøje og justerer løbende vores tariffer. Vi sænkede nettariffen så sent som i maj og med et yderligere fald i elprisen, er vi glade for at gøre det lidt billigere at være netkunde i vores forsyningsområde," siger Carsten Bryder, der er administrerende direktør i N1.

Er N1’s omkostningsniveau uændret resten året, vil nedsættelsen på 30 procent fortsætte ind i det nye år.