Godt nyt til tusindvis af elkunder - får penge tilbage efter afgørelse

Forbrug

07/07/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Sagen startede på grund af sidste års vanvittige energipriser.

Det var i strid med aftaleloven og markedsføringslovens regler om god skik, da SK Energi ændrede 3.067 kunders aftaler fra fast pris til variabel pris.

Det vurderer Forbrugerombudsmanden.

Kunderne er derfor ikke bundet af prisændringerne og har ret til at få tilbagebetalt eventuelle beløb, som de har betalt for meget.

SK Energi varslede prisændringen i august 2022 med virkning fra november 2022. Selskabet begrundede ændringen med ”helt ekstraordinære markedsforhold” og de gældende leveringsbestemmelser for SK Energi (SKE). I punkt 1.3 i selskabets leveringsbestemmelser står:

”SKE har mod forudgående varsel ret til at ændre salgs- og leveringsbetingelserne, gebyr-størrelser og prisberegningsmetode. (…) Ved væsentlige ændringer i kontraktbetingelserne til ugunst for kunden, skal sådanne ændringer varsles i overensstemmelse med gældende lovgivning.”

Derfor var det ikke i orden

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at ændringsbestemmelsen i punkt 1.3 medfører en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse udgør ændringsbestemmelsen derfor et urimeligt aftalevilkår, der kan tilsidesættes efter aftaleloven.

Da SK Energi har brugt et urimeligt aftalevilkår i sine leveringsbestemmelser, har selskabet også handlet i strid med god markedsføringsskik.

Ankenævnet på Energiområdet har også vurderet, at SK Energi ikke havde ret til at ændre en forbrugers priser, efter at en forbruger havde klaget til ankenævnet. I den forbindelse har selskabet oplyst, at det vil tilbagebetale de for meget indbetalte beløb til alle kunder.

Hvis du allerede har fået afvist krav

Forbrugere, der mener, at de har et tilbagebetalingskrav eller et krav på modregning mod SK Energi, og SK Energi har afvist kravet, kan klage til ankenævnet.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen:

”Hvis en virksomhed vil ændre væsentligt i en allerede indgået aftale med en forbruger, så kræver det som udgangspunkt, at virksomheden indgår en ny aftale med forbrugeren. Forbrugeren skal vurdere, om forbrugeren ønsker fortsat at have en aftale med ændrede vilkår og i så fald give sin udtrykkelige accept af de nye vilkår.”

”SK Energi har indgået en aftale med forbrugerne om, at forbrugerne betaler en fast pris for den el og gas, som de bruger. Denne aftale er bindende for SK Energi, og SK Energi har ikke mulighed for at foretage en ændring af prisaftalen uden forbrugerens udtrykkelige accept.”