Frygter milliardregning til én million danskere

Forbrug

27/08/2022

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Redaktionen

I en pressemeddelelse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension lægges der ikke fingre imellem. De frygter, at regningen for regeringens huslejeloft ender hos deres pensionskunder.

Ifølge brancheorganisationen vil man med det indførte huslejeloft reelt overføre inflationsbyrden fra lejere til de mange danske pensionsopsparere. De har nemlig en del af deres pensionsformue investeret i ejendomme.

Med den politiske aftale sender regeringen og forligspartierne en milliardregning til mere end én million danske pensionsopsparere over hele landet i form af et lavere afkast til at finansiere deres alderdom.

"Vi har stor forståelse for, at de politiske partier er optaget at finde veje til at håndtere inflationen, men det her huslejeloft er blevet hastet igennem. Det er fint, at partierne har vedtaget en undtagelse, så udlejerne i særlige tilfælde kan få dækket ekstra høje omkostninger, men ordningen virker tung, ufleksibel og mangelfuld," siger adm. direktør Kent Damsgaard.

Ifølge F&P kan huslejeloftet føre til tab for pensionsopsparerne i milliardklassen.

"Det er helt skævt, hvis ufaglærte, kontoransatte og andre pensionsopsparere med lav- og mellemindkomster skal samle en inflationsregning op for alle, der bor til leje, helt uafhængigt at deres indtægter og økonomiske situation. Det er der en stor og reel risiko for med den model, som er aftalt i dag," siger Kent Damsgaard, adm. dir. i brancheforeningen Forsikring & Pension.

Han hæfter sig ved, at der også fortsat er tvivl om, hvorvidt der med indgrebet kan være tale om ekspropriation.

"Indgrebet rammer ofte helt almindelige danske pensionsopsparere, fordi en del af pensionsformuen er investeret i boliger. Jeg forstår ikke, hvorfor regeringen ikke har været mere optaget af at få undersøgt konsekvenserne af det her indgreb i dybden," siger Kent Damsgaard.