Fælles forslag: Vil give disse danskere mindst 60 procents rabat

Forbrug

19/06/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Forholdene blev markant forringet d. 1. maj, men prisen er stadig den samme.

Den 1. maj trådte en række forringelser af dimittenders ret til dagpenge i kraft.

Det betyder, at man nu kun kan få dagpenge et enkelt år efter afsluttet uddannelse, og at satsen er blevet sænket til bare 9.700 kroner for de fleste dimittender. Men man betaler fortsat det samme som alle andre for sit a-kassemedlemskab.

Det skaber stor bekymring for, hvor mange dimittender, der fortsat vil melde sig ind dagpengesystemet.

Derfor er en samlet fagbevægelse med både Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Akademikerne samt Danske A-kasser enige om et udspil, der skal sikre, at dagpengesystemet bliver mere fair for dimittenderne.

”Hele dagpengesystemet er sat under pres med dimittendforringelserne, som regeringen har indført fra 1. maj i år. Det skal løses, og derfor kommer vi med en række målrettede forslag, som kan råde bod på nogle af problemerne. Dimittenderne skal stilles bedre vilkår, og robustheden i dagpengesystemet skal genoprettes. Det er det eneste ansvarlige at gøre,” siger Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne.

Kontingent ned med over 60 procent

Mest markant er forslaget om at sænke kontingentet med 2741 kroner årligt, sådan at dimittender fremover kun skal betale 137 kroner om måneden frem for de nuværende godt 364 kroner.

”Dagpengesystemet giver en økonomisk tryghed, der er en hjørnesten i den danske flexicurity-model. Derfor er det utroligt vigtigt, at så mange så muligt bakker op om systemet. I FH frygter vi, at forringelserne i dagpengesystemet for dimittenderne vil betyde, at færre melder sig ind. Med den baggrund og af den simple grund, at et forringet produkt også skal betyde en lavere pris, foreslår vi sammen med AC og DAK, at dimittenderne skal betale en lavere pris for deres dagpengeforsikring,” siger Nanna Højlund, næstformand i FH.

Med i pakken er også blandt andet forslag om at droppe karensdage i dimittenders ret til dagpenge, samt at gøre det muligt at få supplerende dagpenge i hele den et-årige dagpengeperiode frem for de nuværende 30 uger.

En indsats rettet mod dimittenderne

Det er vigtigt, at ledige dimittender får samme håndsrækning som andre ledige til at komme tilbage i job. Derfor kommer Akademikerne, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Danske A-kasser også med en række forslag, som skal understøtte dimittenderne i at finde vej ud på arbejdsmarkedet, fx gennem en trainee-indsats og vækstpilotordningen.

Men også gennem en styrket beskæftigelsesindsats for de dimittender, som ellers vil kunne stå over for at falde helt ud af dagpengesystemet – og derefter vælge a-kassen helt fra. For hjælp til at komme godt i gang med arbejdslivet er også en del af en god og tryg dagpengeordning. 

”2,3 mio. danskere er i dag medlem af en a-kasse. Mange har meldt sig ind som unge – under studiet eller efter endt studie. Det skulle de gerne fortsætte med. For det er vigtigt, at så mange som muligt er med i en a-kasse. Også de unge. Det er dem, vi giver systemet videre til og dem, der skal bære det i årene fremover. Derfor skal systemet selvfølgelig også give de unge en økonomisk tryghed og give dem hjælp – i stedet for benspænd – i forhold til at komme godt i gang og få fodfæste på arbejdsmarkedet,” udtaler Eva Obdrup, formand for Danske A-kasser.