Danmarks Statistik: Denne transportform er steget mest i pris siden 2016

Forbrug

02/11/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Prisen på transport er samlet set steget mere end forbrugerpriserne generelt siden 2016. Det gælder både transporttjenester og udgifter ved at være bilejer.

Sammenlignet med september 2016 er prisen på de samlede transporttjenester i september 2023 steget mere end forbrugerpriserne generelt.

Transporttjenester er de former for transport, hvor man ikke selv fører køretøjet. Det vil sige tog, bus, metro, fly, færge og taxa.

Sidstnævnte er den transportform, der har haft den højeste procentvise stigning i perioden.

”Fra september 2016 til september 2023 er forbrugerpriserne generelt steget 17,2 pcrocent, mens det er blevet 29,9 prcocent dyrere at sætte sig ind i en taxa. Samlet set er transporttjenester steget 18,1 procent,” siger Asla Husgard, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

Udover at det er blevet dyrere at praje en taxi, er prisen ved at stige ombord på en færge eller et fly med kurs ud af Danmark steget mere end forbrugerprisindekset fra september 2016 til samme måned i år. International flyvning og færger er steget henholdsvis 24,1 og 21 procent

I samme periode er offentlig transport steget henholdsvis 11,3, 10,2 og 15,5 pcrocent for bus, tog og metro, som altså alle er steget mindre end forbrugerpriserne generelt.

Indenrigsflyvning er faldet

Som den eneste transportform er indenrigsflyvning faldet i pris siden 2016 med 1,1 procent.

”Siden 2016 har der været nogle større udsving i indenrigsflyvning, som steg i pris i starten af COVID-19 pandemien, og derefter faldt markant i pris. Det er den effekt, vi kan se i tallene. Nu er priserne tilbage på nogenlunde samme niveau som i 2016,” siger Asla Husgard.

Dyrere at være bilejer

Foretrækker du selv at stå for din egen transport ved at køre i bil, vil du opleve, at udgiften her er steget mere end forbrugerpriserne generelt. Når man udregner den sammenlagte udgift ved at være bilejer, lyder prisstigningen på 21,6 procent fra september 2016 til samme måned i år.

”Især prisen på benzin og diesel har ligget højt det seneste halvandet års tid, og det påvirker selvfølgelig udgiften ved at være bilejer,” siger Asla Husgard.