Danmark tager stort skridt: Sender sag om shoppingapp til EU

Forbrug

08/06/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det sker som følge af en fælles klage fra en række forbrugerorganisationer.

Det danske DSA-tilsyn har efter indledende undersøgelser oversendt en sag om Temu til Europa-Kommissionen og det irske DSA-tilsyn.

Sagen vedrører mulige overtrædelser af EU’s DSA-forordning og er en følge af en klage fra Forbrugerrådet Tænk og en række andre europæiske forbrugerorganisationer.

Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

45 millioner brugere om måneden

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

"De nye regler fra EU indebærer, at digitale platforme som eksempelvis Temu skal leve op til en række krav. Vi vurderer på baggrund af vores indledende undersøgelser, at Temu muligvis ikke lever op til disse krav. Reglerne har blandt andet til formål at sikre, at kun lovlige og sikre produkter sælges til forbrugere i EU."

Temu er en platform med over 45 millioner månedlige brugere inden for EU, og Europa-Kommissionen har netop udnævnt platformen som en ”meget stor onlineplatform” (VLOP, Very Large Online Platform).

Det giver Temu og de øvrige platforme i denne kategori et særligt ansvar.

Oversendelsen sker efter, at det danske DSA-tilsyn har foretaget indledende undersøgelser og på den baggrund vurderet, at Temu muligvis overtræder EU-forordningen Digital Services Act (DSA).

Fælles klage blev afgørende

Sagen er en følge af en fælles klage fra Forbrugerrådet Tænk og flere andre europæiske forbrugerorganisationer.

Som VLOP skal Temu opfylde de strengeste regler i DSA, herunder begrænse de såkaldte systemiske risici ved sin platform, som for eksempel risikoen for, at der udbredes ulovligt indhold via platformen.

DSA-tilsynet behandler klager over Temus potentielle overtrædelser af reglerne i DSA. Der kan være ulovlige forhold ved en digital formidlingstjeneste, som DSA-tilsynet ikke kan behandle.

Herhjemme vil det være Sikkerhedsstyrelsen, som behandler klager over ulovlige farlige produkter.

Kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Nicoline Zederkof Jensen, siger:

"Du skal altid være særlig opmærksom på, om produktet lever op til sikkerhedskravene, hvis du handler uden for EU. Vi undersøger for tiden flere produkter fra online markedspladser, men udbuddet er enormt. Det er derfor afgørende, at du som forbruger følger vores råd om altid selv at undersøge dit køb kritisk. Er der farlige løse dele for børn, skarpe kanter eller andet? Så modtager vi meget gerne en anmeldelse på vores side produkter.dk."

DSA-tilsynet i Danmark varetages af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og har til opgave at føre tilsyn med, at digitale formidlingstjenester, som er etableret i Danmark, opfylder deres forpligtelser i DSA.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan ikke behandle klager over platforme, der er etableret i andre medlemslande, men kan videresende klagerne til DSA-tilsynet i det rette land og assistere i sagsbehandlingen. Derudover kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af egen drift tage sager op om både danske og udenlandske platforme.

Reglerne i Digital Services Act (DSA)

Forordningen om digitale formidlingstjenester stiller særlige krav til onlinemarkedspladser, der sælger produkter til forbrugere, herunder krav om at indhente og sikre korrekte oplysninger om sælgeren, samt ved stikprøver, at kontrollere i alle officielle og frit tilgængelige onlinedatabaser om de udbudte produkter er ulovlige.

DSA stiller desuden krav om, at brugerne skal kunne anmelde ulovligt indhold og klage til formidlingstjenesten, hvis den ikke fjerner det ulovlige indhold.

Brugerne har krav på en begrundelse, hvis en digital formidlingstjeneste fjerner deres indhold, og det skal være muligt at klage til tjenesten over dens beslutning om at fjerne indholdet.

De digitale formidlingstjenester skal offentliggøre deres politikker for, hvilke kriterier, de anvender, når de vurderer, om noget bestemt indhold skal fjernes.

Digitale formidlingstjenester, der er tilgængelige for mindreårige, har en særlig pligt til at sikre sig, at tjenesten er tryg og sikker at anvende for mindreårige.

Enhver, der bruger en digital formidlingstjeneste, som er omfattet af DSA, kan klage til DSA-tilsynet. Det gælder altså både privatpersoner, foreninger, organisationer og virksomheder.

DSA fastsætter ikke regler om, hvornår et produkt er ulovligt eller hvornår en ytring er ulovlig. Derfor kan brugerne ikke klage over ulovlige produkter eller ytringer på digitale formidlingstjenester til DSA-tilsynet, men man kan klage til tilsynet, hvis en tjeneste for eksempel ikke rettidigt eller omhyggeligt behandler anmeldelser om ulovligt indhold.