Advarer inden efteråret: Det er ikke ovre endnu

Forbrug

25/08/2023

Foto: Energistyrelsen
Foto: Energistyrelsen

Skrevet af J. Bøgen

Vi skal huske tilbage på sidste efterår og vinter.

For et år siden satte de danske gaspriser rekord. Danskerne måtte betale de højeste priser nogensinde, og spørgsmål om gas- og strømafbrydelser til vinter kom for alvor på alles læber. Nu nærmer en ny fyringssæson sig, gaslagerfyldningen er godt på vej mod EU’s mål om 90 procent fyldte lagre til november, og scenariet for vinteren er et andet end i fjor.

Alligevel har den kommende og sidste vinter tilfælles, at danskernes energibesparelser er helt afgørende for at komme gennem vinteren uden gas- og strømafbrydelser.

For elforsyningen gælder det fortsat, at der ikke forventes mangel på strøm, hvis vejret bliver gennemsnitligt, og forbrugerne sparer på strømmen og flytter forbruget til timer med størst elproduktion.

For gasforsyningen må det ifølge EU og IEA forventes, at importen af russisk gas kan ophøre, og at der i kølvandet på Kinas genåbning af industrien kan opstå udfordringer med at sikre tilstrækkelige mængder LNG. Derfor siger både EU og IEA, at Europa skal spare på gassen for at komme igennem vinteren.

Generelt bærer vinterens scenarie ifølge vicedirektør i Energistyrelsen Martin Hansen præg af et europæisk skifte fra et regionalt orienteret gasmarked til et globalt orienteret gasmarked, som er mere følsomt over for usikkerheder.

”Overordnet står vi i en bedre situation denne her vinter end sidste vinter, men det er stadigvæk meget afgørende, at vi bliver ved med at spare på energien. Det seneste år har vi set, hvordan forsyningssituationen i højere grad bliver påvirket af globale omstændigheder. Det er varslingen om den nu afblæste strejke i den australske gassektor tidligere på ugen et godt eksempel på. Selvom strejken ikke ville true den danske gasforsyning direkte med den nuværende lagerfyldning, så reagerer markederne prompte på usikkerheder. Blandt andet derfor er det vigtigt, at vi fortsat gør, hvad vi kan, for at spare på energien,” siger vicedirektør i Energistyrelsen Martin Hansen.

Danskernes forbrug

De seneste tre måneder reducerede danskerne el- og gasforbruget med henholdsvis 9 procent og 17 procent i forhold til normalen. For el er reduktionen opnået på tværs af sektorer, mens nedgangen i gasforbruget primært drives af produktionserhvervene.

For juli alene blev elforbruget reduceret med 11 procent, mens gasforbruget steg 1 procent i forhold til normalen. Gasforbruget i sommermånederne er dog svært at estimere, fordi det generelt er meget lavt, så selv små udsving vil syne store.

Imidlertid kan det blive kritisk for gasforsyningen, hvis forbruget ikke finder tilbage til et niveau ca. 15 procent under normalen før krisen, når vi går ind i de kommende koldere måneder. Derfor følger Energistyrelsen udviklingen i forbruget meget tæt.

Status på energiforsyningen her og nu

Hver måned udgiver Energistyrelsen en samlet vurdering af energiforsyningen på baggrund af den senest tilgængelige information.

Vurderingen har til formål at give et overordnet situationsbillede på tværs af de forskellige energiformer. Samtidig offentliggør Energistyrelsen desuden de seneste tal for, hvordan den danske energispareindsats på el og gas udvikler sig. Energistyrelsen vurderer blandt andet:

  • Energiforsyningen er pr. den 25. august 2023 stabil på tværs af alle energikilder.

  • Priserne er varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan hurtigt ændre sig.

  • Energistyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at det ikke bliver nødvendigt at afbryde strøm- og gasforsyningen til forbrugerne i næste fyringssæson, hvis forbrugsreduktionen fastholdes og vejret er inden for normalen.

  • Gaslagrene er pr. den 22. august 2023 89 procent fyldt, mens den gennemsnitlige gaslagerfyldning i Europa er ca. 91 pct.

Få det fulde overblik på vores temaside om den danske forsyningssituation.