Hjem > Tilskud > Licensnedsættelse

Licensnedsættelse

Af: Pia Brændstrup - 7. juli 2017 14:03 18156

Nedsættelser og fritagelser af licens for pensionister

Pensionister kan fritages for at betale radiolicens og få nedsat licensbetalingen til det halve, når:

- man modtager folkepension og har en personlig tillægsprocent på 100

- man modtager førtidspension tilkendt før 01.01.2003 og har en personlig tillægsprocent på 100

 

Se mere om nedsat licens her

Klik her for KONTAKT - ADRESSE - TELEFONNUMMER - til DR LICENSKONTORET 

 

Personlig tillægsprocent

Den personlige tillægsprocent beregnes ud fra husstandens økonomiske forhold og fremgår af pensionsmeddelelsen. Formuen er uden betydning.

 

Hvordan gør man?

Ansøgning

Man skal udfylde og indsende et ansøgningsskema til DR Licens- og Programservice. Skemaet fås i din kommune på borgerservice.
Du kan også finde skemaet her

Kommunen skal attestere, at man har en personlig tillægsprocent på 100, INDEN ansøgningen indsendes til licenskontoret.

 

Nedsættelse

Når licenskontoret har modtaget ansøgningen og konstateret, at betingelserne er opfyldt, vil der fremover blive fremsendt licensopkrævninger med nedsat takst.

Nedsættelse af licensen sker fra den dag, hvor DR Licens- og Programservice har modtaget ansøgningsskemaet.

 

Bortfald af nedsættelse

Fritagelsen/nedsættelsen bortfalder, hvis den personlige tillægsprocent ikke længere er 100, og man har selv pligt til at give DR Licens- og Programservice besked herom.

Dagens Virksomhed