Hjem > Nyttig Information > Kritisk sygdom og død

Værgemål

Af: Pia Brændstrup - 7. juli 2017 10:45 1199

Hvad er et værgemål?

Et værgemål er en juridisk foranstaltning, hvor en udvalgt person – en værge – kan handle på en anden persons vegne.

 

Hvordan får man en værge?

Det er Statsforvaltningen, som myndighed, der iværksætter et værgemål.
Du kan finde kontakt oplysninger på Statsforvaltningen - KLIK HER

 

Betingelser for værgemål

For at oprette et værgemål skal personen have et reelt behov.
Se betingelserne på på Statsforvaltningens hjemmeside

 

Hvem kan søge om at blive værge, værgemål eller ophævelse af værgemål?

Det kan personen selv, personens ægtefælle, børn, forældre, søskende eller af de nærmeste pårørende, en særlig værge eller en skifteværge, Kommunalbestyrelsen, Regionsrådet eller Politidirektøren.

Hvis personen selv forstår, hvad det vil sige at søge om værgemål, er det kun den person, der kan søge værgemålet.

Kontakt Statsforvaltningen for at søge om værgemål HER

 

Hvilke forpligtelser har en værge?

En værge skal varetage interessen for den, som vedkommende er værge for.
Værgen skal handle på den pågældendes vegne i de spørgsmål, som værgemålet omfatter f.eks. vedr. økonomi.
Værgen skal sørge for, at indtægterne bruges til gavn for den person, der er under værgemål, og hvis der er formue, skal værgen sikre, at den bevares og giver et rimeligt udbytte.

Værgen kan ikke ubegrænset handle på vegne af den, som værgemålet omfatter. Nogle beslutninger skal Statsforvaltningen godkende.
LÆS MERE HER

 

Hvilke rettigheder har en værge?

Ved langt de fleste værgemål er personen stadig myndig og beholder dermed retten til at handle selv.
I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at beskytte personen mod at blive udnyttet eller indgå uheldige økonomiske aftaler.

 

Kan en person få frataget sin økonomiske retlige handleevne.

Ja, i praksis betyder det, at han eller hun bliver umyndig og ikke længere kan indgå gyldige økonomiske aftaler, optage lån eller lignende.
Det er udelukkende værgen, som kan det.
Vedkommende har også fortsat stemmeret.

 

Umyndiggørelse

Når man bliver umyndig, mister man også sin ret til at stemme ved valg til Folketinget.
Værgen kan ikke overtage stemmeretten. Man kan fortsat stemme ved kommunalvalg, valg til regionsrådet og valg til Europaparlamentet.

 

NemID

Hvis en værge har brug for at agere på vegne af en umyndig person, skal værgen bruge sit eget NemID til at logge på den relevante tjenesteudbyder.
SE MERE HER

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed