Hjem > Nyttig Information > Genoptræning

Genoptræning

Af: Pia Brændstrup - 7. juli 2017 10:16 6310

Genoptræning

 

Genoptrænings og vedligeholdelsestilbud bliver bevilget på baggrund af 2 forskellige love: 

Serviceloven §86          (Kommunerne)
Sundhedsloven §140   (Hospitalerne)

 

Kommunens tilbud kan variere fra kommune til kommune.

 De kommunale genoptræningstilbud er nemlig  afhængige af de standarder, som politikerne har vedtaget i det lokale byråd.

 Fælles for alle kommuner er, at standarden af kommunens tilbud skal leve om til den gældende lovgivning, som er vedtaget i Folketinget. 

 

Genoptræning efter serviceloven §86

Formålet med dette er, at borgeren efter sygdom, (der ikke er behandlet på sygehus), genvinder tabte fysiske funktioner og færdigheder i en sådan grad, at borgeren efterfølgende selv kan forbedre og vedligeholde disse.

 

§ 86, stk.1:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

 

Vedligeholdene træning

Formålet med hjælpen er at yde en helhedsorienteret indsats.

Arbejdet skal være:

- forebyggende og sundhedsfremmende

- give borgeren mulighed for at leve et uafhængigt og aktivt liv.

- at borgeren bevarer/stabiliserer eksisterende funktioner og færdigheder såvel fysisk som psykisk.

Målet er desuden, at borgeren bevarer/stabiliserer sine eksisterende funktioner og færdigheder såvel fysisk som psykisk.

 

§86 stk.2:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

 

Genoptræning efter sundhedsloven § 140

§ 140: 
I forbindelse med udskrivning fra hospital udfærdiger sygehuset en genoptræningsplan.

På bagrund af denne genoptræningsplan tilbyder kommunnen
vederlagsfri genoptræning .

 

Vederlagsfri træning er gratis

Vederlagsfri træning er gratis træning med en fysioterapeut
- i eget hjem eller i et træningscenter
Læs mere om vederlagsfri træning her

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed