Hjem > Nyttig Information > Boliger til ældre

Flytning som pensionist

Af: Pia Brændstrup - 7. juli 2017 10:06 4525

Må jeg flytte som pensionist med hjemmehjælp eller plejebolig?

Som pensionist har du, som alle andre mennesker i Danmark, ret til at bo der, hvor du ønsker at bo.

Hvis du ønsker at flytte til en anden kommune, skal du blot finde en bolig og flytte din adresse.

KLIK HER og se mere på borger.dk - hvordan du skal gøre

 

Søg hjælp til flytning

Du kan søge hjælp til flytning fra din kommune, hvis du er mindrebemidlet eller pensionist. 
KLIK HER og se på borger.dk - hvordan du skal gøre

 

Hjemmehjælp, plejehjem eller anden hjælp i den nye kommune

Hvis du har brug for en særlig bolig - ældrebolig - plejehjem eller hjemmehjælp, skal du kontakte visitatoren i den kommune, du flytter til for at få foretaget en visitation.
Husk der kan være ventetid på en pleje eller ældrebolig i den nye kommune.

I givet fald kan du evt. vælge at flytte hjem til dine pårørende og få hjemmehjælp i ventetiden.
Det vil ikke gå ud over din pension som enlig, hvis du bor hos dit barn i ventetiden!

Find visitationen i din kommune i  Fritvalgsguiden

 

Får man samme hjælp i den nye kommune?

Du kan IKKE være sikker på at få den samme hjælp i den nye kommune.
Du vil altid få hjælp efter det behov, du har, og det service niveau, den enkelte kommune har.
Der er ikke de samme standarder i de enkelte kommuner, da det er det enkelte byråd, der bestemmer serviceniveauet.
Alle kommune skal dog, som minimum, overholde  Loven om Social Service.

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed