Hjem > Nyttig Information > Boliger til ældre

Boliger til ældre

Af: Pia Brændstrup - 6. juli 2017 12:29 4342

Plejehjem og ældreboliger i din kommune - og hvis du ønsker at flytte til en anden kommune.

Når du har behov for det, SKAL kommunen visitere dig og tilbyde dig en en plejehjemsplads eller en ældrebolig!

Søg en bolig i Fritvalgsguiden herlink

 

Garanti for tilbud om plads på plejehjem eller almen plejebolig for ældre

I Danmark siger loven, at kommunen skal sørge for, at ældre og personer med handikap tilbydes en bolig, der er tilpasset de specielle behov, man har, når man er ældre eller handikappet både midlertidigt og permanent.

Klik her for at se loven

 

 

Når man er visiteret

Når man er visiteret og fundet berettiget til en ældre eller pleje bolig, kan man søge en bolig i den kommune, man bor allerede,

eller man kan søge en bolig i en anden kommune f.eks. den kommune, hvor ens børn bor.

Man er derefter berettiget til en bolig der svarer til ens behov og kan komme på en venteliste, indtil der er en plads.

Det er ventidsgaranti på plejehjælp og ældreboliger.

Ventetiden er fastsat af folketinget.

 

Plejehjem eller ældrebolig i andre byer

En person, som er blevet visiteret til en plejebolig, en beskyttet bolig eller en ældrebolig, har ret til at søge en tilsvarende bolig i en anden kommune.
Find en bolig i Fritvalgsguiden - Klik her

Man skal være opmærksom på at betingelserne for visitation kan være forskellige fra kommune til kommune, da betingelserne er op til det enkelte byråd.

For at få botilbud i en anden kommune, er det en forudsætning, at betingelserne for visitation også er opfyldt i tilflytningskommunen.

 

Permanent bolig – plejebolig / beskyttet bolig / ældreboliger

Fælles for plejeboliger, ældreboliger og beskyttede boliger er, at ældre og personer med handikap skal tilbydes en bolig, der er tilpasset de specielle behov, man har, når man er ældre eller handikappet både midlertidigt og permanent

 

Midlertidig bolig - aflastning

En aflastningsplads er en midlertidig plads - oftest på et plejehjem.
Man får som regel tilbudt en aflastningsplads, hvis man er for dårlig til at komme hjem og alternaltivet er, at man ellers fortsat skulle være indlagt på hospitalet.

 

Hvis man skal bruge en plads her og nu

Man kan i den situation ikke selv bestemme, hvor opholdet skal være. Man er nødt til at benytte en plads et sted, hvor der er er ubenyttede pladser til rådighed.

Når du klikke ind på Fritvaglsguiden, kan du finde telefonnumre og links til visitator, samt se de forskellige boligtilbud i din kommune

Kl ik her og se mulighederne i din kommune

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed