Hjem > Min Alder

Pensionsopsparing – Kan det betale sig?

Af: Pia Brændstrup - 15. juni 2018 12:03 1635

Pensionsopsparing – Kan det betale sig?

 

Otto Teglgaard Ravn har sendt os en opfordring til at fortælle om et borgerforslag, som han gerne vil have alle pensionister til at støtte!

 

Pensionister opfordres til at støtte Borgerforslag FT-00444.

Forslaget går ud på at minimere ulemperne i forbindelse med ”Samspilsproblemet” samt gøre op med den skævvridning, der er sket i pensionisternes regulering ved indførelse af ”Satspuljen”.

Forslaget støttes af Danske seniorer og Ældresagen

 

Klik her for at støtte forslaget

Hvad går forslaget ud på?

I juni 2017 kom regeringen med et nyt pensionsudspil, som handlede om at vi skal blive noget længere på arbejdsmarkedet og spare nogt mere op til pensionen selv.


Planen indeholder 13 forslag:

1. Mulighed for at spare mere op uden modregning – målretning af aldersopsparing.
2. Pulje til håndtering af samspilsproblemet
Det betyder, at det i dag ikke kan betale sig at spare op til pension, fordi man bliver modregnet i folkepensionen- især for dem, der er tæt på pensionsalderen.
3. Obligatorisk pensionsopsparing for lønmodtagere og overførselsmodtagere
4. Pensionsudbetalingsalderen harmoniseres med efterlønsalderen for nye kontrakter
5. Forhøjelse af udbetalingsperioden for ratepensioner med 5 år til 30 år
6. Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag
7. Mulighed for hurtigere udbetaling af opsat pension
8. Opstramning af optjeningskrav for fuld ret til folkepension
9. Opstramning af optjeningskrav for fuld ret til supplerende pensionsydelse (ældrecheck)
10. Opstramning af optjeningskrav for fuld ret til førtidspension
11. Målrettet indsats for fastholdelse af ældre medarbejdere
12. Nedsættelse af integrationsydelsen med 2 procent
13. Afskaffelse af dansktillægget og indførelse af danskbonus

 

Du kan læse hele regerings udspil her

 

 

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed