Hjem > Min Alder

I weekenden var jeg ved at snakke fremtidsfuldmagt med mine svigerforældre.

Af: Pia Brændstrup - 22. april 2018 20:22 1337

I weekenden var jeg ved at snakke fremtidsfuldmagt med mine svigerforældre.


Det har vi egentligt aldrig fået vendt. Jeg har selv lavet en fremtidsfuldmagt sammen med min mand, hvor vores yngste barn som fuldmagtsindehaver, men vi havde helt glemt at få snakket med mine svigerforældre.
Problemet er nemlig, at man kan få brug for at få adgang til hinandens informationer, før man regner med, så nu skal det være.

 

Det giver god mening at tage fat om spørgsmålet, når man, som de, er kommet op sidst i 70’erne.  
Men det er smertefuldt at tale om, fordi døden, på en helt ny måde, pludselige er blevet virkelig, og kommer tættere på, på en meget mere intens måde.
Forestillingen om udødeligheden er i stedet blevet et utopisk, fatamorgana, der hørte ungdommen til.

 

En fremtidsfuldmagt er faktisk et privat værgemål

En fremtidsfuldmagt er faktisk et privat værgemål, som betyder, at man selv kan vælge, hvem der skal varetage ens interesser og behov, når man ikke længere kan klare det selv.

Man kan selv bestemme, hvad fremtidsfuldmagten skal omfatte. Det gælder både personlige og økonomiske forhold. Og man kan godt vælge forskellige fuldmagtsindehavere til forskellige opgaver alt afhængig af, hvem man synes er mest relevant til de enkelte opgaver.
Så længe man selv kan klare at varetage sine egne interesser, er fuldmagten inaktiv, dvs. den ”sover”, indtil den skal bruges.

Det, der er godt ved en fremtidsfuldmagt, er, at man selv kan bestemme, hvad man gerne vil have andre til at hjælpe sig med. Lidt ligesom når man laver et testamente.  Den skal også tinglyses på samme måde som et testamente.

Når den så skal aktiveres, er det statsforvaltningen, der aktiverer fuldmagten. Det sker ved, at man selv eller dem, man har valgt som fuldmagtsindehavere, giver besked om, at fremtidsfuldmagten skal aktiveres/sættes i gang.

Statsforvaltningen vurderer, hvornår igangsættelsens sættes i gang.

Derefter vurderer Statsforvaltningen om betingelserne for igangsættelse er opfyldt.

I den proces lægger Statsforvaltningen særlig vægt på den lægeerklæring, som skal vedlægges anmodningen om igangsættelsen.  

Ind til fremtidsfuldmagten træder i kraft, kan man vælge at give sine pårørende fuldmagt til banken, udbetaling Danmark, Sundhed.dk, hvis man føler behov for det.
Det har jeg f.eks. til min mors personlige oplysninger og forhold.
Det kan være en stor hjælp i hverdagen, hvis man skal hjælpe og får behov for at få indblik i andres personlige forhold.  

 

Det kan være svært at snakke om.

Det er en svær tid, når man skal til at snakke om den slags ting, der handler om, at man skal til at bede om hjælp og slippe den kontrol og de opgaver, man måske selv har varetaget hele livet.

Men der er kun en ting at sige til det.

Livet bliver meget lettere, når man tager stilling, i stedet for bare at lade tingene glide forbi, uden at man som pårørende kan hjælpe med noget som helst, fordi man ikke har fået sig forberedt på en hensigtsmæssig måde.

Døden er vores 100 % sikker for os alle sammen.
Det er tiden, hvor svækkelse og sydom måske tager over, der er usikker. MEN vi bestemmer selv, om vi vil forberede os på den sidste tid, eller om vi lade stå til og risikere, at vejen bliver smertefuld, svær og ufarbar.  

 

Se mere om fremtidsfuldmagt her

 

 

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed