Hjem > Livet som pensionist > Pensionstakster

Pensionstakster

Af: Pia Brændstrup - 7. juli 2017 12:34 22806

Alle satser er gældende fra 2019

Folke- og førtidspension reguleres en gang årligt pr. den 1. januar

Fra 2015 beregnes din pensionen automatisk udfra din forskudsopgørelse

De oplyste beløb, er de maksimale beløb - før fradrag af skat.

 

Pensionsformer og -satser 2019

Enlig

Gift /

Samlever

FOLKEPENSION

 

 


Folkepension - Grundbeløb

6.327

6.327


Folkepension - Pensions tillæg - før skat

6.923

3.453


Ældrecheck - pr. person ( max formue 87.900 kr.)

17.600

17.600


FØRTIDSPENSION

 

 

Førtidspension

(søgt EFTER 1/1-2003)

18.875

16.044

 

 

 

Alm. Førtidspension - Grundbeløb

(søgt FØR 1/1-2003)

6.315

6.315

Alm. Førtidspension - Pensionstillæg

(søgt FØR 1/1-2003)

6.479

3.131

Pensionstillæg – reelt enlig

6.560

 

invaliditets - BELØB

(søgt FØR 1/1-2003)

3170

3170

Erhvervs udygtighedsbeløb

(søgt FØR 1/1-2003)

4.237

4.237

Førtidsbeløb

(søgt FØR 1/1-2003)

  1.642

  1.642

Ekstra tillægsydelse ved alm. førtidspension

(søgt FØR 1/1-2003)

3.138

3.138

Ekstra tillægsydelse ved alm. forhøjet førtidspension

(søgt FØR 1/1-2003)

  1.466

  1.466

 

Se flere fradragssatser og fradragsbeløb

På Beskæftigelsesministreriet hjemmeside kan du se fradragsbeløb og fradragssatser for:
Folkepension - Førtidspension - Boligstøtte - Efterlevelseshjælp- Invaliditetsydelse - Varmetillæg - Fradragsbeløb - Bidrag til ATP - Børnetilskud - Børnebidrag.
Klik her for at se mere

 

Supplerende indtægt

Husk din indkomst kan nedsættes, hvis din supplerende indtægt overstiger 71.200 kr. om året - udover din folkepension / førtidspension.
Klik her for at læse mere

 

Din ægtefælles indtægt kan påvirke din individuelle tillægspension

Folkepensionens grundbeløb vil IKKE blive berørt af din ægtefælles indtægt, fordi grundbeløbet er uafhængigt af, hvor meget din ægtefælles tjener.
Det er din personlige tillægspension, der kan blive påvirket af din ægtefælles indtægt .

Din personlige tillægspension vil blive berørt og nedsat, når jeres fælles indtægt - udover folkepension - overstiger 142.800 kr. om året.
Kilde: Udbetaling Danmark

 

Beregn din egen pension

Du kan beregne din egen pension på borger.dk

Klik her og se hvordan

 

Beregn personlig tillægsprocent på Borger.dk

Klik her for at se hvordan

 

Er du i tvivl om, hvordan du beregner din pension og tillæg?

Hvis du er i tivivl, kan du kontakte Udbetaling Danmark eller din kommune!

Hvis du har spørgsmål vedr. personlige tilæg eller helbredstillæg, skal du tage kontakt til en pensionsrådgiver i din kommune, som kan gå direkte ind i din sag.

 

Ring til Udbetaling Danmark på telefon - 7012 8061

Hos Udbetaling Danmark kan du stille spørgsmål om f.eks.:
- hvordan du søger eller udskyder folkepension
- om du har ret til ældrecheck
- hvordan du dokumenterer dine varmeudgifter

 

Pensionstakster - henvendelser vedr. pensionens størrelse

Det er meget individuelt, hvor meget man kan få i pension og ekstra tilskud.
Se pensionstaksterne her på siden, eller ring til Udbetaling Danmark for individuel råd og vejledning.

 

Ældrecheck

For at være berettiget til en ældrecheck , må din formue ikke overstige 86.000 kr. på beregningstidspunktet!
Se mere på borger.dk

 

Fuld folkepension udbetales kun efter 40 års bopæl i Danmark .

På borger.dk kan du beregne din egen førtidspension - og folkepension
For at få den fulde folkepension udbetalt, når man bliver 67/65 år, skal man have boet i Danmark i 40 år, efter man er fyldt 15 år.
Har man boet kortere tid end 40 år, nedsættes pensionen svarende til forholdet mellem bopælstiden og de 40 år.
F.eks. får en person, der har boet i Danmark i 28 år, kun udbetalt 28/40 af folkepensionen, når personen bliver folkepensionist.
Kilde: Borger.dk

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed