Hjem > Livet som pensionist > Fuldmagter

Fuldmagt - Der skal flere fuldmagter til, før dine pårørende kan få adgang til at hjælpe dig

Af: Pia Brændstrup - 4. juli 2018 13:20 4263

Alle steder skal kontaktes direkte for at få tilsendt fuldmagtspapirerne digitalt eller fysisk.

 

Hver instans skal kontaktes separat - for hver sin fuldmagt

I henhold til aftaleloven skal den instans, man ønsker at give en fuldmagt kontaktes separat - Se aftaleloven her

 

Hvis du ønsker at give en fuldmagt, skal du derfor kontakte BÅDE:

- NemID

- Udbetaling Danmark

- Din Patientjournal
- din egen bank
- forsikringsselskabet
- og alle de andre steder, du har personlige aftaler.

 

NemID er strengt personlig.

Derfor kan man ikke bare få ret til at bruge f.eks. sine forældres NemID.
Hvis du alligevel skal hjælpe med en persons NemID, skal du kontakte det sted, den skal bruges med en fuldmagt
Læs mere på NemID hjemmeside under punktet support - Jeg hjælper en anden person med sit NemID

 

Udbetaling Danmark

Hvis du ønsker, at en anden person skal have adgang til dine informationer og hjælpe dig med din sag, kan du oprette en fuldmagt og sende den til Udbetaling Danmark.

Klik på linket for at komme videre - Du kommer direkte ind på den side på borger.dk, hvor du kan oprette en fuldmagt - Klik her

 

Ved at udfylde fuldmagten giver du den udvalgte person lov til at varetage dine interesser og blive din partsrepræsentant, som herefter kan handle på dine vegne.

Du vælger selv, om fuldmagten skal gives til alt eller udvalgte muligheder.
Det kan være Boligstøtte - Barselsdagpenge Familieydelser - Folkepension - Førtidspension - Klik her for at se mere

 

Du kan give dine pårørende adgang til dine journaloplysninger med en digital fuldmagt

Du kan oprette din digitale fuldmagt på Sundhed.dk's hjemmeside

Klik her - For at gå direkte på sundhed.dk, hvor du kan oprette din fuldmagt

 

Når du udsteder en fuldmagt, betyder, det, at din pårørende kan se dine journaler fra sygehuse (e-journal) eller laboratoriesvar på sundhed.dk.
Dvs. din pårørende får adgang til alle journaler og blodprøvesvar fra de offentlige sygehuse i Danmark - Klik her for at se mere

 

Fuldmagt til banken

Der er 2 slags fuldmagter til banken
- En alm. fuldmagt til at hæve på deres konto - fysisk i banken
- En totalfuldmagt, som også gælder netbanken.
Herefter underskrives fuldmagten elektronisk.

Klik her for at finde en oversigt over alle de danske banker

 

Tinglysning

Hvis du ønsker, at andre - f.eks. en advokat - skal kunne underskrive tinglysningsdokumenter digitalt på dine vegne, skal du give dem en fuldmagt til deres egen NemID.

 

Der er tre muligheder for at lave en fuldmagt til tinglysningen.

- En digital fuldmagt oprettet direkte i systemet
- En digital fuldmagt oprettes direkte i systemet og fuldmagten printes til underskrift
- En papirfuldmagt printes, udfyldes og underskrives

Din fuldmagt direkte på Tinglysningsrettens hjemmeside
Klik her for at komme direkte til blanketten

 

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Det er et privat alternativ til et værgemål.

Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller de personer, som du selv udpeger.

Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, giver du retten til repræsentere dig og handle på dine vegne til den eller de personer. De kaldes fremtidsfuldmægtige. Du er selv fuldmagtsgiver.

Fremtidsfuldmagten bliver først aktiv senere

Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket mv.

Fremtidsfuldmagtern skal oprettes på Tinglysningen. du skal bruge din NemID for at oprette - Klik her for at oprette.

Se også mere på Borger.dk

 

 

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed