Hjem > Livet som pensionist > Folkepensionist

Folkepensionist - Hvordan gør jeg

Af: Pia Brændstrup - 7. juli 2017 12:35 4153

En folkepensionist er en person, der modtager folkepension.

 

Pensionsalderen er blevet individuel

Der er en række økonomiske fordele ved at vente med at gå på pension, også når man kommer til folkepensionsalderen.

Derfor kan det være en god idé at tænke sig om, undersøge vilkårene.

Man kan f.eks. vælge at bruge tid på
både at snakke med sig selv, sine nærmeste
og med sin arbejdsgiver om, hvordan ens egen
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet skal forløbe.

Klik her for at læse mere om pensionsalderen

 

Generelt om folkepension

Du er den pension du kan få udbetalt fra det offentlige, når du bliver folkepensionist.
Pensionsalder har ligget fast på 65 år siden 1999, men i takt med at levealderen er steget, har folketinget vedtaget agradvist at hæve pensionsalderenfra 65 til 68 år
Det betyder, at folkepensionsalderen stiger, som vist nedenfor:
Er du født:
- Før 1.1.1954               65 år
- 1.1.1954 – 30.6.1954   65 ½ år
- 1.7.1954 – 31.12.1954 66 år
- 1.1.1955 – 30.6.1955   66 ½ år
- 1.7.1955 – 31.12.1962 67 år
- 1.1.1963 – og senere   68 år

 

Pensionsmeddelelse

Når man bliver folkepensionist, kommer der et brev, en pensionsmeddelelse, fra kommunen, der fortæller, at man nu bliver folkepensionist.
Læs mere om din pensionsmeddelelse her

 

Folkepensionens størrelse og udbetaling

Folkepensionen udbetales som et månedligt beløb med tilbagevirkende kraft.
Folkepensionen er skattepligtig.

Folkepensionen opdeles i:
- Grundbeløb, der ens for alle.
- Grundbeløbet indtægtsreguleres kun, hvis pensionisten har indtægter ved personligt arbejde.
- Pensionstillæg, der reguleres
- Pensionstillægget afhænger af, om pensionisten er enlig, gift eller samlevende.

Det indtægtsreguleres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indkomst.
Du kan se de generelle pensionstakster her

 

Udbetaling Danmark

Før 2012 blev folkepension udbetalt via de lokale pensionskontorer, hvor der sad en pensionmedarbejder i hver enkelt kommune i Danmark.
Det gør det ikke længere!

I dag sker al pensionsudbetaling fra et samlet sted - nemlig Udbetaling Danmark. 
Det er også her, man skal henvende sig, hvis man har spørgsmål til det offentlige udbetalingssystem.

Udbetaling Danmark har udgivet en pjece om pension. Se pjecen her

Udbetaling Danmark blev oprettet i 2010, som en aftale mellem den daværende regering og Kommunernes Landsforening for at samle en række af kommunernes opgaver i en ny myndighed.

Du kan læse mere om Udbetaling Danmark og de ydelser de udbetaler på Borger.dk

 

ATP

ATP Livslang Pension er en lovpligtig pensionsordning for næsten alle danskere.
Ordningen sikrer, at du får en ekstra pension ved siden af din folkepension. Pensionen bliver automatisk udbetalt, når du når folkepensionsalderen.
Læs mere om ATP her

 

Beregn din egen pension

Hvis du er i tvivl om din pension, kan du kontakte din kommunale pensionrådgiver i din kommunes Borgerservice ellerdu kan se eller beregne din egen pension på Borger.dk

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed