Hjem > Livet som pensionist > Folkepensionist

Folkepension - kommer IKKE af sig selv

Af: Pia Brændstrup - 12. december 2017 17:32 2019

Man skal selv søge om at få folkepension!

Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – man skal derfor selv søge.

Alle har ret til folkepension fra den 1. i måneden, efter man fylder 65 år.
Man kan søge folkepension et halvt år før, man har ret til folkepension.

Læs mere om din pension her

 

Hvis man søger folkepension efter, man er nået folkepensionsalderen!
Der er forskel på, hvornår man kan få folkepension, afhængig af, hvornår man er blevet 65 år.
Det skyldes en ændring i loven om folkepension, der trådte i kraft den 1. september 2017.

 

Hvis man er blevet 65 år efter den 1. september 2017
Man kan få folkepension fra den 1. i måneden efter, man har søgt.

Man har desuden mulighed for at få folkepension med tilbagevirkende kraft.
Man kan få den folkepension udbetalt, man har haft ret til, siden det fyldt 65’ende år!
Det kræver dog, at man søger inden den 10. i den 5. måned - efter man er fyldt 65 år.

 

Dispensation ved alvorlig sygdom
Hvis man har været alvorlig syg, og derfor ikke har haft mulighed for at søge folkepension eller få hjælp til det, kan man få dispensation til at søge med tilbagevirkende kraft, uanset om man søger efter den 10. i den 5. måned, efter man nåede folkepensionsalderen.

Læs mere her

Hvis man ønsker at søge om dispensation, skal man kontakte Udbetaling Danmark.

 

Hvis man er fyldt 65 år - før den 1. september 2017?
Man kan få folkepension fra den 1. i måneden efter, man søger, og man har ikke mulighed for at få folkepension med tilbagevirkende kraft.

Kilde: Boger.dk

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed