Hjem > Livet som pensionist > Folkepensionist

Ældrecheck - afhængig af din formue

Af: Pia Brændstrup - 5. december 2017 13:18 10054

Ældrecheck

En Ældrecheck er en supplerende pensionsydelse til folkepensionister - uden likvid formue

Som folkepensionist er man berettiget til at få en ældrecheck udover sin alm. folkepension hvis ens personlige tillægsprocent og likvide formue tillader det.


Udbetalingen af ældrechecken sker som regel automatisk, når du har oplyst din formue til Udbetaling Danmark - og hvis du opfylder betingelserne.

 

Udbetaling af ældrechecken
Ældrechecken bliver udbetalt én gang om året til din NemKonto. Pengene bliver udbetalt som en del af din folkepension den sidste hverdag i januar.

 

Der er flere betingelser, man skal opfylde for at være berettiget til at modtage en ældrecheck.

 

I 2018 skal du have:
- ret til folkepension senest december året før
- en personlig tillægsprocent højere end nul
- en likvid formue pr. 1. januar, der er mindre end 86.000

 

Din likvide formue pr. 1. januar kan bestå af:
- indestående i pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fast ejendom
- kursværdien af obligationer
- pantebreve i depot
- kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier
- kursværdien af investeringsforeningsbeviser
- kontant beholdning
- andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

 

HUSK:
- friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue
- de indkomster, som du fik udbetalt i slutningen af december, og som bliver beregnet til dækning af dine leveomkostninger (fx folkepension og ATP), ikke bliver regnet med i din formue
- din ægtefælles/samlevers likvide formue pr. 1. januar bliver regnet med
- det ikke er sikkert, du kan få ældrecheck, hvis du bor i udlandet. Det afhænger af, hvilket land du bor i.

Kilde: borger.dk

Deals

Kommende events

Dagens Virksomhed